НВО – ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір’я», Кропивницький

 Робота з обдарованими учнями

 

2018-2019 н.р.

 

Результати І етапу (шкільної) олімпіади з навчальних предметів

 

2017-2018 н.р

 

Робота з обдарованими учнями

Результати І етапу (шкільної) олімпіади з навчальних предметів

Учні нашої школи є активними учасниками різноманітних конкурсів.

 

2016-2017 н.р.

 

Результати І етапу (шкільної) олімпіади з навчальних предметів 2016-2017 н.р.

 

У кожній людині є сонце.

Тільки дайте йому світити.

Сократ


   В нашому сьогоденні можна прослідити два напрямки розвитку суспільства:  по-перше, відродження національної самосвідомості, української культури і мови, виховання громадянина України; по-друге, прагнення до інтеграції у світове, європейське співтовариство. Процеси перебудови в Україні обумовили нові тенденції в розвитку освіти.

   Потреба суспільства у творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально розвинених громадянах, оновлення національної свідомості, від­родження духовності викликали необхідність появи нових концепцій шкіл. Загальна розумова обдарованість викликає найбільший і цілком зрозумілий інтерес у нашій країні. Іноді цих дітей ми називаємо коротко — обдаровані діти.

   Обдаровані діти — це діти, які різко виділяються із середовища ровесників високим розумовим розвитком, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання. Вони виявляють себе най­більш яскраво в таких сферах діяльності: інтелектуальній, академічних досягнень, творчості, комунікаціях та лідерстві, в різних видах діяльності і руховій сфері.

   Обдарованість — це сукупність здібностей, що дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є цінними для суспільства.

   Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, навчальним закладом і сім’єю постає проблема навчання і виховання таких дітей.

   Пошук обдарованих дітей та створення умов для їхнього розвитку — це комплексна спільна спланована діяльність дорослих: батьків, учителів, керівників гуртків, шкільного психолога.

   Для того, щоб якомога раніше ви­явити обдаровану дитину, батькам та вчителям варто пам’ятати, що така дитина потребує до себе підвищеної уваги, тому що їй властиві особливі риси характеру, особливості у сфері мислення і в навчальній діяльності. Обдаровані діти мають добру пам'ять, особистий світогляд, добре розвинуте абстрактне мислення. В обдарованих дітей гарно розвинута свідомість, теоретичний спосіб мислення. Вони, як правило, дуже активні і завжди чимось зайняті. Прагнуть працювати більше за інших.

   Діти боляче сприймають суспільну несправедливість, вони хочуть учитися і досягають у навчанні успіхів, навчання приносить їм задоволення, вони здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю, особливо в галузі літератури, математики, проведенні дослідів, спостережень. Обдаровані діти вміють критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть проникнути в суть речей і явищ. Вони задають багато питань і зацікавлені в позитивних відповідях на них. Обдаровані діти із задоволенням виконують складні і довготривалі завдання, проявляють великий інтерес до читання, мають великий словниковий запас. Завдяки частому звертанню до засобів масової інформації вони в більшості випадків уміють швидко виділяти найбільш значимі відомості, самостійно знайти важливі джерела інформації. Порівняно зі своїми ровесниками вони краще вміють розкривати взаємозв’язки між явищами і сутністю, маніпулювати логічними операціями, систематизувати, класифікувати й узагальнювати. Чимало з них ставлять перед собою завдання, виконання яких вимагає багато часу. Для обдарованих дітей характерне почуття гумору. Вони мають добре здоров’я, у них перебіль­шені почуття страху, емоційна залежність, емоційна незбалансованість порівняно з їхніми однолітками.

   Як і батькам, вчителю для навчання обдарованих дітей необхідно знати їхні психологічні особливості, перей­матися проблемами й інтересами; володіти здатністю їх розпізнавати, активізувати і розвивати, мати віру в учня, бути доброзичливим в оцінці дій учня, вміти поставити себе на місце дитини; бути фахівцем вищого ґатунку — володіти предметними психолого-педагогічними і методичними знан­нями; мати високий рівень інтелекту, широку ерудицію. Він також має постійно самовдосконалюватись, вчити і вчитись сам: бути ентузіастом, цілеспрямованим, наполегливим, впевненим у своїх силах, принциповим у важливих питаннях і водночас гнучким, коли йдеться про другорядне. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити талант.

   І на закінчення хочеться звернутися до батьків та учителів: придивіться уважніше до своїх дітей та учнів, може поруч з вами живуть та навчаються справжні таланти та обдаровані особистості, які в майбутньому зможуть розв’язати проблему формування творчого потенціалу суспільства, забезпечать інтенсивний соціальний розвиток та науковий прогрес, дальший розвиток науки і культури, всіх областей виробництва і соціального життя України.

 

Особливості роботи з обдарованими учнями


 “З народженням кожної людини в світ
вноситься щось нове, чого ще не було,
щось первозданне і неповторне.
Обов’язок кожного – знати і не забувати,
що він у світі єдиний у своїй якості
і що ще ніколи не з’являвся хтось такий, як він,
адже якби вже був такий, як він,
то не було б необхідності в ньому самому”
Мартін Бубер

 

Якими є обдаровані діти?
• Мають вищі порівняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості.
• Мають активну пізнавальну потребу, що домінує.
• Відчувають радість від здобуття знань, розумової праці.

За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми?
• Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів.
• Орієнтація на потреби дитини.
• Максимальне розширення кола інтересів.
• Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.
• Ускладнення змісту навчальної діяльності.

Яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми?
• Талановитим, здатним до експериментальної й творчої діяльності.
• Професійно грамотним.
• Інтелігентним, моральним і ерудованим.
• Володіти сучасними педагогічними технологіями.
• Мати позитивну «Я-концепцію», бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним.
• Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.

Виявлення обдарованих учнів

 Для виявлення обдарованості використовуються самі різні методи: від простого педагогічного (і навіть батьківського) спостереження до спеціально розроблених, стандартизованих і валідованих тестових завдань, а також ігрових та тренінгових методів. Виявлення обдарованих учнів досить складна багатоступінчаста процедура. Як правило, застосовують сім діагностичних етапів:

- номінація (називання); імена кандидатів у обдаровані;

- виявлення проявів обдарованості у поведінці і різних видах діяльності учня на підставі даних спостережень, рейтингових шкал, відповідей на анкети тощо;

- вивчення умов та історії розвитку учня в сім'ї, його інтересів, захоплень відомості про родину, про ранній розвиток дитини, про його інтереси і незвичайні здібності за допомогою опитувальників та інтерв'ю;

- оцінка учня його однолітками;

- відомості про здібності, не виявляються в успішності і досягненнях з допомогою опитувальників;

- самооцінка здібностей, мотивації, інтересів, успіхів за допомогою опитувальників, самозвітів, співбесіди;

- оцінка робіт (екзаменаційних в т.ч.), досягнень, шкільної успішності;

- психологічне тестування: показники інтелектуального (особливості абстрактного та логічного мислення, математичні здібності, технічні здібності, лінгвістичні здібності, пам'ять і т.д.), творчого та особистісного розвитку учня за допомогою психодіагностичних тестів.

Анкета для вчителів

„Визначення загальної обдарованості дитини”

Чи притаманне дитині:

 • інтерес до розумової діяльності;
 • компетентність, не властива вікові;
 • пошук причин явищ, що спостерігаються;
 • допитливість розуму, прагнення відкривати і досліджувати нове;
 • різнобічні інтереси та потреба у різноманітній інформації;
 • поширені знання;
 • хороша пам’ять;
 • багата фантазія, уява, винахідливість;
 • пристрасть до ігор, що потребують концентрації уваги та мають складні правила;
 •  вміння самостійно гратись та працювати;
 • хороше володіння мовними засобами;
 • великий активний словник;
 • терплячість у навчанні та заняттях, що відповідають захопленням дитини;
 • готовність прийняти участь у додаткових заходах, які підвищують інтерес до навчання (конкурси, олімпіади);
 • інтенсивне читання книг, вивчення різноманітних друкованих матеріалів (атласів, словників, енциклопедій);
 • глибокий інтерес до наукової літератури;
 • захопленість, поличні і світоглядні інтереси;
 • колекціонування, проведення інтересів у домашніх умовах;
 • почуття гумору, підвищений інтерес до гумористичних малюнків;
 • підвищене почуття відповідальності, ретельне виконання обов’язків;
 • велика працездатність та прагнення працювати якомога довше;
 • швидке оволодіння матеріалом;
 • розвинене почуття справедливості;
 • швидкість і точність виконання розумових операцій;
 • розвинена координація та широкий діапазон рухів;
 • демонструє здібності у практичному застосуванні;
 • задає багато питань про походження та застосування предметів;
 • виявляє незалежність та оригінальність мислення;
 • легко пристосовується, активно спілкується, виявляє ініціативу.

         Щоб розпізнати спеціальні здібності дитини, можна скористатися тестом – анкетою, розробленою спеціалістами в галузі психології Л. де Хааном і Г.Кафом, яка отримала розповсюдження у США.

Тест – анкета

„Про здібності дитини. Як їх упізнати?”

У дитини абсолютно очевидні технічні здібності, якщо вона:

 • цікавиться найрізноманітнішими механізмами та машинами;
 • любить конструювати моделі, прилади, радіоапаратуру;
 • сама докопується до причин зіпсованості і примх механізмів або апаратури, любить загадкові поломки або збої в роботі механізмів;
 • може лагодити пошкоджені прилади і механізми, використовувати старі деталі для створення нових іграшок, доробок, знаходить оригінальні рішення;
 • уміє і любить малювати, „бачить” креслення та ескізи малюнків;
 • цікавиться спеціальною, навіть дорослою технічною літературою.

(6 характерних ознак)

 

Дитина має музичні здібності, якщо вона:

 • любить музику та музичні записи, завжди намагається бути там, де можна послухати музику;
 • якщо співає або грає на музичних інструментах, вкладає у виконання почуття та енергію, а також свій настрій;
 • створює власні мелодії;
 • навчилась або навчається грати на будь-якому музичному інструменті.

(4 характерні ознаки)

 

Артистичний талант у дитини виявляється в тому, що:

 • часто, коли їй не вистачає слів, передає свої почуття мімікою, жестами і рухами;
 • намагається викликати емоційні реакції в інших, коли з захопленнях про щось розповідає;
 • змінює тональність голосу, мимоволі імітуючи людину, про яку розповідає;
 • з великим бажанням виступає перед аудиторією, причому намагається, щоб його глядачами були дорослі;
 • з дивовижною легкістю передражнює чиїсь звички, пози, висловлювання;
 • пластична і відкрита всьому новому;
 • любить і розуміє значення гарного або характерного одягу.

(7 характерних ознак)

 

У дитини неабиякий інтелект, якщо вона:

 • добре розмірковує, ясно міркує, розуміє недоказане, висловлює причини і мотиви вчинків інших людей;
 • володіє доброю пам’яттю;
 • легко і швидко схоплює новий матеріал;
 • задає дуже багато продуманих і виправданих ситуацією запитань;
 • любить читати книги, причому за власною програмою, що на декілька років випереджує дошкільну або шкільну;
 • випереджає своїх однолітків з навчання, причому не обов’язково є відмінником, часто скаржиться, що їй нудно на заняттях;
 • значно краще і ширше своїх багатьох однолітків інформована про події і проблеми, що не торкаються її безпосередньо;
 • володіє почуттям власної гідності і здорового глузду, не по рокам розважлива і навіть обачлива;
 • все дуже добре сприймає, спостережлива, швидко, але не обов’язково гостро реагує на все нове і несподіване в житті.

(9 характерних ознак)

 

Не гнівайтесь на вашого пустуна – у нього спортивний талант:

 • він енергійний  і весь час хоче рухатись;
 • він сміливий до безрозсудства і не боїться синців та гуль;
 • він майже завжди бере гору в бійках навкулачки або виграє в якій-небудь спортивній грі;
 • невідомо коли він встиг навчитися спритно вправлятись з ковзанами та лижами, м’ячами та ключкою;
 • краще за багатьох своїх однолітків фізично розвинений і координований у рухах, рухається легко, пластично, граціозно;
 • надає перевагу іграм, змаганням, навіть просто біганні перед книгами і спокійними розвагами;
 • здається, що він ніколи серйозно не втомлюється;
 • не має значення, чи цікавиться усіма видами спорту чи якимось одним, але у нього є свій герой спортсмен, якого він наслідує.

(8 характерних ознак)

 

У дитини літературний талант, якщо вона:

 • розповідаючи про що-небудь, уміє додержуватись вибраного сюжету, не втрачає основної думки;
 • любить фантазувати або імпровізувати на тему дійсної події, причому надає події щось нове та незвичне;
 • вибирає в своїх усних або письмових оповіданнях такі слова, які добре передають емоційний стан та почуття героїв сюжету;
 • зображує персонажів своїх фантазій живими та цікавими, з характерними людськими рисами;
 • любить насамперед писати оповідання, не боїться почати писати роман про власне життя.

(5 характерних ознак)

 

У дитини здібності до наукової роботи, якщо вона:

 • володіє явною здатністю до розуміння абстрактних уявлень, до узагальнень;
 • уміє чітко висловлювати чужу і власну думку або спостереження, причому нерідко записує їх не для того, щоб похвалитися, а для себе;
 • любить читати науково-популярну літературу, дорослі статті та книги, випереджаючи в цьому однолітків на декілька років, причому надає перевагу саме цій, а не розважальній літературі;
 • із задоволенням проводить час за створенням власних проектів, конструкцій, схем;
 • не журиться і ненадовго остигає до роботи, якщо його винахід або проект не підтримали або навіть висміяли.

(6 характерних ознак)

         Учням початкових класів найчастіше властива загальна обдарованість.

         Психолого –педагогічна наука виділяє 6 типів дитячої обдарованості:

а) академічна ( здатність навчатися успішно з усіх предметів);

б) інтелектуальна ( вміння думати, аналізувати, систематизувати );

в) творча (нестандартне мислення);

г) художня (музична, образотворча, сценічна );

д) соціальна ( лідерська; активна доброта дитини );

е) психомоторна (спортивна або рухова ).

 

ТЕСТ НА ВИЯВЛЕННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ

Правила проведення тесту

Уважно прочитайте кожне запитання.

Обведіть кружечком слово «Так», якщо ви погоджуєтеся з тим, що написано.

Обведіть кружечком слово «Ні», якщо з написаним не погоджуєтесь.

Так   Ні      1       Я люблю писати свої пісні.

Так   Ні      2       Я люблю гуляти сам.

Так   Ні      3       Мої тато і мама полюбляють гратися зі мною.

Так   Ні      4       Я ставлю чимало запитань.

Так   Ні      5       Скласти оповідання чи казку — безглузда справа.

Так   Ні      6       Мені подобається мати одного чи двох друзів.

Так   Ні      7       Я не заперечую, коли змінюються правила гри..

Так   Ні      Я маю кілька хороших ідей.

Так   Ні      9       Я люблю малювати.

Так   Ні      10      Я люблю речі, які складно виготовити.

Так   Ні      11       Сонечко на малюнку завжди має бути жовтого кольору.

Так   Ні      12      Мені більше подобається розмальовувати малюнки в книжці, ніж малювати їх самому.

Так   Ні      13      Легкі загадки — найцікавіші.

Так   Ні      14      Іноді тато з мамою займаються чимось разом зі мною.

Так   Ні      15      Я цікавлюсь новинками про тварин.

Так   Ні      16      Мій тато любить працювати по господарству, а я йому допомагаю

Так   Ні      17      Я не люблю, коли інші діти ставлять надто багато запитань.

Так   Ні      18      Нелегко знайти собі заняття, коли залишаюся сам.

Так   Ні      19      Мій тато вважає, що я загалом поводжуся правильно.

Так   Ні      20     Я люблю розповіді про далеке минуле.

Так   Ні      21      Я із задоволенням граю у старі ігри.

Так   Ні      22     Коли я хочу щось зробити, але мені складно, я відмовляюсь від  займаюсь чимось іншим.

Так   Ні      23     Я люблю гуляти з друзями, а сам — ні.

Підбиття підсумків:  

За кожну позитивну відповідь (обведене слово «Так») зараховується один бал, за обведене         слово «Ні» — 0 балів.     

Увага. В пунктах 5,6,11,13,14,18,19,22,23, 24 оцінювання відбувається таким чином: замість  1 бала зараховують 0, а замість 0 балів — 1 бал. Це робиться тому, що у вказаних пунктах стверджується ознака, протилежна оціненій. Іншими словами, в цих пунктах за відповідь «Так» зараховується 0 балів, а за відповідь «Ні» — 1 бал.

Схильність дитини до творчості виявляється через: розмаїття інтересів, пластичність розуму, зацікавленість, наполегливість. Нарешті,   суттєве значення мають умови в сім'ї дитини.     

Проаналізуємо деякі з них. 

1.       Розмаїття інтересів    
Підрахуємо загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 1,5,9,16,21. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження розмаїття інтересів дитини:        

І ступінь — 0— 1 бал (погано виражені);       

II ступінь — 2—3 бали (посередньо виражені);       

III ступінь — 4—5 балів (добре виражені).    

2.Незалежність

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді  впливу дитини в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. Кількість набраних балів відповідає вираженню незалежності дитини:      

І ступінь — О— 1 бал (погано виражена);     

II ступінь — 2—3 бали (посередньо виражена);      

ІІІ ступінь — 4—5 балів (добре виражена).

3. Гнучкість, пристосування       

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 6, 7, 22. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження зацікавленості дитини:-

І ступінь — 0—1 бал (погано виражена);
11ступінь — 1 бали (посередньо виражена);

ІІІ ступінь — 3 бали (добре виражена).

4.Наполегливість

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 10,14,23. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження наполегливості дитини:

Іступінь — 0—1 бал (погано виражена);

Нступінь — 2 бали (посередньо виражена);

IIIступінь —3 бали (добре виражена).

5.Допитливість

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 4, 12, 18. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження допитливості дитини:

І ступінь —О—І бал (погано виражена);

ІІ  ступінь — 2 бали (посередньо виражена);

IIIступінь — 3 бали (добре виражена).

Відомості про сімейне оточення

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 3,15,17,20. Кількість набраних балів відповідає ступеню сприятливого сімейного оточення для розвитку творчих здібностей дитини:
І ступінь — 0—1 бал (погано виражена);

IIступінь — 2 — 3 бали (посередньовираже-на);

ІІІ  ступінь —4 бали (добре виражена).

Анкета для виявлення обдарованих дітей (вчителю)

Уважно прочитайте й позначте ті характеристики, які притаманні даній дитині:

1. Має великий обсяг інформації.

2. Багатий словниковий запас.

3. Перенесення засвоєного на новий матеріал.

4. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

5. Уміння робити висновки.

6. Участь у розв'язуванні складних проблем.

7. Уміння вловлювати складні ідеї.

8. Чутливість до протиріч.

9. Використання альтернативних шляхів пошуку інформації.

10. Аналіз ситуації.

11. Уміння передбачити наслідки.

12. Уміння міркувати.

13. Використання ідей на практиці.

14. Здатність до перетворень.

15. Критичність мислення.

16. Швидкість мислення.

17. Багата уява.

18. Гнучкість мислення.

19. Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.

20. Висока допитливість.

 

Тест «Не проґав вундеркінда!»

Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які розпізнають­ся в ранньому віці, тому обов'язок батьків — виявити та розвинути приховані здібності та задатки.

У цьому може допомогти такий тест.

1.   Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку, читати:

 • самостійно — 7 балів;
 • за допомогою когось — 5 балів.
 1. Читає багато книжок, причому досить швидко — 2 бали.
 2. Сама або за допомогою когось зацікавилася словниками та енциклопедіями — 2 бали.
 3. Легко навчилася читати, але відчуває труднощі під час читан­ня —1 бал.
 4. Займається, зазвичай, за зачиненими дверима, а друзів має стар­ших за себе — 2 бали.
 5. Розмовляє зі старшими на рівних — 2 бали.
 6. Ставить багато різних каверзних запитань, інколи заганяючи дорослих у глухий кут — 2 бали.
 7. Має готові відповіді навіть на несподівані запитання — 1 бал.
 8. Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідомлення (ска­жімо, після перегляду кінофільму, телепередачі чи спостереження за чим-небудь) — 2 бали.
 1. Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, самостійно оцінює суспільні явища — 1 бал.
 2. Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні впра­ви, які не потребують особливих зусиль) викликають нудьгу —1 бал.
 3. Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосується її особисто — 2 бали.
 4. Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під час спілкування різні терміни — 2 бали.
 1. Любить складні ігри (шахи тощо), які потребують кмітли­вості — 1 бал.
 2. У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшо­класники — 1 бал.
 3. Любить різні заняття, причому хоче робити все самостійно —2 бали.
 4. її цікавить Всесвіт, вона цікавиться питаннями світобу­дови й усім, що стосується давньої історії — 2 бали.
 5. У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоп­лює матеріал та має власну думку з багатьох питань — 2 бали.
 6. Має розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва, навколишнього світу і в усьому знаходить гар­монію — 2 бали.

Чи є ваша дитина «вундеркіндом» залежить від того, скільки балів вона отримає під час підрахунку. Слід врахувати, що об'єк­тивність тестування залежить від чітких відповідей на запитання. Якщо ви набрали від 10 до 13 балів — це свідчить про те, що ваша дитина мас певні здібності, а тому вам слід потурбуватися про те, щоб організувати її навчання та спрямувати розвиток її здібностей у потрібне русло.

 

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

... Вроджені обдарування подібні диким

рослинам і потребують вирощуванні

 з допомогою вчених занять.

Ф. Бекон

 

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки.

 5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріантні способи.

7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.

 10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

11. Розсіюй страх у талановитих дітей.

 12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.

13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент.

 15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

 16. Розвивай критичне сприйняття дійсності.

17. Вчи доводити починання до логічного завершення.

18. Впливай особистим прикладом.

 19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

 20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

 21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

 

 


https://drive.google.com/file/d/13OF593OsrCca-uVAWxLlzwam1gbD21w4/view?usp=sharing