Комунальний заклад "Гімназія "Інтелект" Кропивницької міської ради"

 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МУЗИКИ

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

НА УРОКАХ МУЗИКИ

    Мистецтво – важлива частина життя людини. І воно є одним із головних засобів прилучення дитини до культури і духовних цінностей.  Твори мистецтва сприяють художньо-образному засвоєнню світу. Тому в сучасній школі багато уваги приділяється розвитку художньо-творчих здібностей,  здатності до сприймання, розуміння й творення художніх образів, потреби в духовному самовираженні.

    Нова програма з музичного мистецтва дозволяє вчителю, спираючись на кращі зразки митців української та світової культури, розвивати здібності учнів сприймати, відчувати і розуміти чудове. На своїх уроках учитель формує різні компетенції учнів, готує їх до життя. І нові методи, які він використовує на уроці можуть допомогти йому в досягненні мети. 

    Звертаючись на уроках музики до методів інтерактивного навчання, вчитель може залучити дітей до активної творчої діяльності. Їх застосування  залежить як від теми, так і від навчальної інформації конкретних уроків, термінів та понять, які необхідно засвоїти. За допомогою методів інтерактивного навчання вчитель може  швидко й якісно перевірити знання дітей, цікаво розпочати нову тему, використовуючи гру підвести підсумок уроку.

    Ось деякі з них, які можна застосувати на уроках музики.

    (Приклади будуть надаватися, стосовно програми «Музичне мистецтво»

    5 клас)

1. Слово-слово-речення-запитання-відповідь.

    Учитель (або учень), звертаючись до одного з учнів, показує портрет композитора і каже: «Слово». Учень відповідає. Іншому учню пропонується продовжити гру, називаючи нове слово (це може бути час, коли жив композитор, країна, де він народився, або його музичний твір тощо). Третій учень, до якого звертаються з завданням – «Речення»,складає речення з названими словами. Четвертий – ставить запитання до цього речення. П’ятий – дає відповідь.

     Цю гру можна урізноманітнити, починаючи, наприклад, з уривка одного з музичних творів тощо.

      Приклад. «Портрет».

    а) Лисенко. –  Композитор. –  М.В.Лисенко - видатний український композитор ХІХ-ХХст. – Де народився Микола Лисенко? – Видатний український композитор М.В.Лисенко народився на Полтавщині.

     б) Лисенко. – Опера. – М.Лисенко написав оперу «Тарас Бульба» - Яку пісню М.Лисенко неодноразово використав в опері «Тарас Бульба»? – В інтродукції до опери М.Лисенка «Тарас Бульба» використана пісня «Засвистали козаченьки».

      в) Лисенко. – Кантата. – М.Лисенко створив кантату «Радуйся, ниво неполитая» - На чиї вірші написана кантата «Радуйся, ниво неполитая»? - Кантата М.Лисенка «Радуйся, ниво неполитая» написана на вірші Т.Шевченка.

     Варіантів цієї гри може бути дуже багато. Цю гру можна використати як підсумок уроку, як повторення перед уроком, на підсумковому уроці. Вона допомагає перевірити знання з попередніх тем, а також стимулює розвиток мови і мислення.  

2.    Вірю -  не вірю.

   Таку гру можна використати в будь-якій темі. Її можуть проводити як учитель, так і діти, об’єднанні в групи між собою.

    Складаються питання і зачитуються в класі. Кожне запитання починається словами: «Чи вірите ви, що…?». Учні погоджуються, або ні. Кожну відповідь треба обґрунтувати, або виправити помилку.

   Приклад.

-        Чи вірите ви, що у Бетховена є симфонія№2 «Богатирська»?

-        Чи вірите ви, що лібрето – це літературний текст опери?

3.    Митці та їх твори.

     Гру можна проводити ланцюжком по кожному з рядів. Кожний ряд є командою.

        Один учень називає прізвище композитора,  художника, скульптора      тощо, інший має швидко назвати його твір. Якщо відповідь вірна, естафета гри передається наступному. Якщо учень відповідає невірно, або затримується з відповіддю, він вибуває з гри і його замінює інший. Перемагає той ряд (або команда, якщо діти об’єдналися у групи) де залишилося більше гравців. 

4.    Музичне доміно.

  Учні об’єднані в групи. Кожній з груп пропонують аркуші, на яких записано 12 фраз, які не мають закінчення. На інших аркушах –  їх закінчення. Необхідно підібрати правильні закінчення до цих фраз. 

 Приклад.

1.    Вокаліз – це музичний твір для виконання…(голосом без слів).

2.    Лібрето – літературний текст …(опери).

3.    Оркестровий вступ до опери, балету тощо називається…

(увертюрою).

4.    В фіналі Другої симфонії П.І.Чайковського використана українська народна пісня…(«Журавель»).

5.    Славетний український композитор С.С.Гулак-Артемовський був ще й чудовим… (актором, співаком).

6.    Квартет – це музичний твір для… (4-х виконавців).

7.    Йохим, один з героїв повісті «Сліпий музикант», співав пісню… («Ой, там на горі та й женці жнуть»).

8.          В оповіданні «Старий кухар» згадується музичний інструмент під назвою… (клавесин).

9.    Німа гра акторів в балеті, яка складається з виразних жестів і міміки називається…(пантомімою).

10.                    В інтродукції до опери М.Лисенка «Тарас Бульба» використана пісня… ( «Засвистали козаченьки»).

11. Пісню «Засвистали козаченьки» склала відома українська піснярка… (М.Чурай).

12. Великий музичний твір, що складається з кількох частин і створений для виконання хором, солістами та симфонічним оркестром називається…(кантатою).

5.    Запитання – відповідь.

Цю гру застосовують під час опитування, повторення, підсумку уроку. До дошки виходять двоє учнів (або у грі приймають участь дві команди) і по черзі ставлять один одному запитання. Оцінка (перемога команди) залежить від кількості правильних відповідей.

6. М’яч із термінами.

      Гра дозволяє засвоїти, повторити музичні терміни. Її можна  

 використовувати, як повторення матеріалу, підсумок уроку, теми.

 Кидаючи м’яч, учень називає термін. Той, хто його спіймав, розкриває зміст терміна так, щоб утворилося речення. Кидає м’яч наступному, називаючи новий термін.

 Приклад.

  Варіації – музична форма, в якій музична тема повторюється з деякими змінами.

   Романс – одноголосий вокальний твір із інструментальним супроводом.

 7. Ланцюжок.

  Допомагає засвоїти нові терміни, прізвища, назви творів, а також пригадати терміни, вивчені на попередніх уроках. Можна використовувати, як один із багатьох варіантів підсумку уроку. Наприкінці уроку дітям дається завдання: згадати всі нові слова, терміни, прізвища, з якими вони ознайомились. Перший учень називає одне слово (термін, прізвище тощо), другий – попередній і свій, третій – обидва попередніх і свої тощо. Гра розвиває увагу і пам'ять учнів.

8. Змагання.

     На підсумковому уроці учням пропонують об’єднатися в групи і записати  на аркушах паперу терміни, прізвища композиторів, художників, скульпторів, назви творів , з якими ознайомились у даній навчальній темі. Коли завдання виконано,  учень однієї з груп зачитує записані слова. Інші групи викреслюють назви, що повторюються. Група, в якій залишилось найбільше не закреслених   термінів, перемагає.

9. Асоціації. 

   Після прослухування музичного твору, або після перегляду репродукцій картин тощо, учитель пропонує учням проасоціювати і змалювати ці твори з точки зору іншого виду мистецтва. Це буде підтвердженням того, що сприймати й зображати той чи інший твір мистецтва можна по різному.   

  Приклад.

-        Якого кольору «Зима» А.Вівальді?

-        А які краски можна використати, змальовуючи зиму в кантаті Г.Свиридова?

-        Який характер у картини Й.Бокшая «Зима»?

-        А про що співає «Лютнева блакить» І.Грабаря? 

10. Знайди пару.

За допомогою цієї гри можна закріплювати або перевіряти  знання учнів з вивченої теми.

   І варіант.

Клас поділено на 2-3 групи. Кожна група отримує однакові комплекти листівок. На них  прізвища композиторів (скульпторів, художників) і назви їх творів. Завдання: знайти листівку-пару.

  ІІ варіант.

 Клас поділено на 2-3 групи. Кожна група отримує листівки із запитаннями і відповідями на них. Перемагає та група, яка швидше добере відповіді до запитань.

11. Знавці мистецтва.

Учням надається можливість знайти відповідності між музичними творами та відомими їм творами живопису або скульптури.

12. Текст з помилками.

       Учитель пропонує текст з вивченого матеріалу, в якому навмисно допущено помилки. Діти на слух повинні їх помітити і виправити, обґрунтовуючи свою думку.

   Приклад.

   «М.Лисенко – український композитор,  засновник української музичної класики, диригент, піаніст, живописець і музичний педагог ХІХ-ХХ ст.

   В своїх творах М.Лисенко з високою майстерністю відображав героїчну боротьбу українського народу проти поневолювачів. Так за оповіданням К.Паустовського він написав історичну оперу «Тарас Бульба», де використав багато українських народних пісень. В інтродукції до цієї опери ми чуємо українську народну пісню «Їхав козак за Дунай». Вона своїм героїчним, піднесеним характером готує нас до сприймання опери. В сцені «Запорізька Січ» теж звучить багато українських пісень,  серед них: «Засвистали козаченьки», «Ой на горі та й женці жнуть» та інші. Вони вдало завершують народну масову сцену на Запорізькій Січі».

   Таке завдання (скласти  музичну казку, невеличкий текст з помилками тощо) можна також запропонувати учням, об’єднавши їх в групи.

13 . Виправ помилку.

На дошці записується ритм вивченої пісні з пропущеними тривалостями  звуків або з помилками. Учні повинні виправити помилки і записати правильно.

14. Музичне змагання.

  Учитель визиває до дошки двох учнів. Дає завдання розставити визначення темпу (динаміки, регістру, тривалостей звуків) по порядку

  ( в сторону збільшення або зменшення). Виграє той учень, який першим впорається з завданням.

Приклад.

Динаміка: дуже тиха, помірно тиха, помірно голосна, голосна, дуже голосна.

15. Знайди зайвого.

 І варіант.

Учитель надає три-чотири  поняття ( терміни, назви творів, прізвища композиторів, художників тощо). Діти мають визначити, яке  з поданих понять зайве.

   Приклад.

   Пісня – мелодія – лібрето – вірш.

   Кантата – оповідання – хор.

   Лисенко – Ревуцький – Гоголь – Гулак-Артемовський.

Таку ж  роботу можна проводити,  використовуючи портрети композиторів, репродукції тощо.  

   ІІ варіант.

  Діти, об’єднані в групи, самі готують це завдання. І потім пропонують його по черзі. Перемагає та група, яка складе більше варіантів понять.

 

  В арсеналі методичних прийомів кожного учителя  є багато цікавих форм роботи на уроці. Надані методи інтерактивного навчання  на уроках музики, дозволяють учням не тільки глибше проникнути в світ музики і образотворчого мистецтва, а й творчо розкрити свій внутрішній світ, виявити все краще, що в них є. Діти починають розуміти, до духовна культура пробуджує в людині особистість, підносить саму людину  та її роль у світі до найвищих цілей і завдань.                                      

 

Подобається