Комунальний заклад "Гімназія "Інтелект" Кропивницької міської ради"

 

Врахування індивідуальних особливостей учнів

З метою розвитку мислення учнів, їхніх пізнавальних інтересів і здібностей я приділяю особливу увагу глибокому розумінню матеріалу, який вивчається на уроках.

На першому етапі навчання, коли знання вперше вводяться в пам’ять учнів, вони засвоюються не в повному об’ємі і далеко не в тій формі, що є метою навчання. Тому я намагаюся проводити спеціальну  роботу, у ході якої вихідні поняття піддаються диференціації, і у результаті формується нова система знань.

Аналізуючи рівень засвоєння навчального матеріалу, я помітила, що він набагато вищій в тих групах, де пояснення нових тем відбувається „на різних рівнях”. Кожен такий рівень близький та зрозумілий окремим учням. Тому, на своїх уроках, я намагаюся виходити з вподобань учнів, рівня розвитку їх мислення, уяви, сприйняття навколишнього світу. Адже, для того щоб учені зрозуміли матеріал, одному достатньо навести приклад, а іншому – показати схему.

Замислюючись над такою проблемою як врахування індивідуальних особливостей учнів, мною був проведений аналіз оцінок, які отримували учні під час вивчення окремих тем. Працюючи в двох 10-х класах за однаковою програмою, при вивченні теми „Текстовий процесор ”, в одному з них я намагалася найчастіше враховувати індивідуальні особливості учнів: подавати новий матеріал з декількома рівнями пояснення, розробляти багаторівневі тренувальні вправи, розробляти декілька варіантів практичних та контрольних робіт і т.п. Дана тема містить три обов’язкові практичні роботи. Порівнюючи оцінки, які отримували учні за ці роботи, можна зробити висновок, що в 10Б класі, де враховувалися індивідуальні особливості учнів, рівень засвоєння знань був вищім, ніж в 10А класі.

Результати мого дослідження можна представити у вигляді такої діаграми:

 

Подобається