Комунальний заклад "Гімназія "Інтелект" Кропивницької міської ради"

 

ШМО вчителів біології, хімії

Звіт про проведення Предметного тижня з біології, хімії, природознавства "Пізнання починається із здивування" (06.11-10.11)

 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальний предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023 - 2024 н.р. (Природнича освітня галузь)

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році

 

Біологія, природознавство

Програма  Біологія 6-9 кл

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

Програма Біологія і екологія  10-11 кл.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Програма природознавство 5 клас

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci

 

 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів :

Біологія  

http://www.cg-lviv.org/download.php?downloadid=130

 Природознавство

https://ru.osvita.ua/school/estimation/2421/

Хімія

https://ru.osvita.ua/school/estimation/2427/

Корисні сайти для вчителів біології, хімії.

https://naurok.com.ua/biblioteka#

https://vseosvita.ua/library

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=

https://sites.google.com/site/discovery4uth/d/biologia/elaboratory

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102

 

Ларіонова Т.І.

 

Розробки уроків біології   на Padlet 8 клас

1.Біосоціальна природа людини. Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людиниhttps://ru.padlet.com/larionovatetana80/Bookmarks

2.Значення знань про людину для збереження її здоров’я. https://ru.padlet.com/larionovatetana80/glzep0xj6bwyjluz

3. Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини. https://ru.padlet.com/larionovatetana80/mz6pqq0jr332bi9a

4. Тканини. Органи. Фізіологічні системи

Лабораторне дослідження:

ознайомлення з препаратами тканин людини. https://ru.padlet.com/larionovatetana80/1mm6mm1226xqpco7

5. Поняття про механізми регуляції. https://ru.padlet.com/larionovatetana80/fvmt916yflgi0qjn

6. Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга. https://padlet.com/larionovati/9rybzntrc4j7

7. Гуморальна регуляція. Поняття про гормони. https://padlet.com/larionovati/wpt1ilhip593

8. Імунна регуляція. https://padlet.com/larionovati/m4bvoz232d4o

9. Узагальнення знань по темі «Організм людини як біологічна система» https://padlet.com/larionovati/j3bucqbakecs

10. Значення   опорно-рухової системи, її будова та функції.. Кістки, хрящі. З’єднання кісток. Лабораторні дослідження

 мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин; https://padlet.com/larionovati/y29zzk2uwsww

11. Огляд будови скелета  https://padlet.com/larionovati/78d4k90t6byr

12. Функції і будова скелетних м’язів Основні групи скелетних м’язів. https://padlet.com/larionovati/5epaaj2oshbo

13. Робота м’язів.   Втома м’язів

Лабораторні дослідження

розвитку втоми при статичному і динамічному навантаженні;

впливу ритму і навантаження на розвиток втоми. https://padlet.com/larionovati/d4d9pt8ok8a5

14. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.

Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

Профілактика порушень опорно-рухової системи.

Проект (за вибором)

Гіподинамія – ворог сучасної людини

Рухова активність - основа фізичного здоров’я https://padlet.com/larionovati/50spmdrhougs

 

Розробки уроків біології на Padlet 6 клас

  1. Лупа. Мікроскоп та дослідження клітин. Історія вивчення клітини. https://padlet.com/larionovati/ink4pa6pgghm
  2. Будова мікроскопа.                                                                                                                      Практична робота №1                                                                                                                     Будова світлового мікроскопа  та робота з ним.  https://padlet.com/larionovati/35i32mstyjhu
  3. Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях.    Практична робота №2                                                                                         Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та її розгляд. https://padlet.com/larionovati/m1erb0vyzr89

 

Фомуляєва В.М.

 

Розробки уроків біології на Padlet 6 клас

1. Біологія – наука про життя. Науки, що вивчають життя. https://padlet.com/fomulaevavm/rkne415swuym9nv5

2. Різноманітність життя. (на  прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про віруси. https://padlet.com/fomulaevavm/a9r129ok40s6glgg

3. Основні властивості живого.  https://padlet.com/fomulaevavm/7mg1898ss0f0kll8

4. Методи вивчення організмів Узагальнення знань по темі «Вступ» https://padlet.com/fomulaevavm/j5tpiuzlzy1oe5yp

 

Хімія

 

Навчальні програми 7-9 клас

Навчальні програми 10-11 клас
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2020-2021 н.р.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

https://osvita.ua/school/estimation/2427/

 

Бойко І.А.

 

Розробки уроків хімії на Padlet:

1. Вода — розчинник. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

https://padlet.com/irinaboiyko/fmh996it7lt2

 

2. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

https://uk.padlet.com/irinaboiyko/Bookmarks

 

3. Розрахункові задачі Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

https://padlet.com/irinaboiyko/a8o9lwd1gw2g

 

4. Практична робота.5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

https://httpspadcomrefe.padlet.org/irinaboiyko1/eilno512fey0

 

5. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води. Навчальний проект.

https://httpspadcomrefe.padlet.org/irinaboiyko1/39dab5c0pauj

 

6. "Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори"

https://httpspadcomrefe.padlet.org/irinaboiyko1/wvpzmea9qt76