Комунальний заклад "Гімназія "Інтелект" Кропивницької міської ради"

 

Харчування

Організація харчування учнів пільгових категорій у 2022 - 2023 н.р.

https://docs.google.com/document/d/1JV2R4GQgpFrbgQ9Hhzt9K_mh108Kb4o2/edit?usp=sharing&ouid=113245793878217872733&rtpof=true&sd=true

 

https://docs.google.com/document/d/1m0O1bKKavmhO6AHMb1nmheYn_22ohx3Q/edit?usp=sharing&ouid=113245793878217872733&rtpof=true&sd=true

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

наказом №  462 від 21.08.2015 року

по комунальному закладу

НВО – ЗШ І – ІІІ ступенів №31

з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір’я»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду по харчуванню

комунального закладу «Навчально – виховне об’єднання – «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

І. Загальні положення

1.1.   Рада по харчуванню (далі - Рада) утворюється при навчальному закладі з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією повноцінного, якісного харчування дітей.

1.2.   Рада по харчуванню є дорадчим органом.

1.3.   Рада по харчуванню збирається відповідно до затвердженого плану роботи та у разі необхідності.

1.4.   Склад Ради по харчуванню на кожний навчальний рік затверджується наказом керівника закладу.

1.5.   До складу можуть входити: відповідальний за харчування по навчальному закладу, заступник директора з господарської частини, лікар, медична сестра, класні керівники, психолог, представники профспілкового комітету, представники батьківської громадськості, учні.

1.6.   Безпосереднє керівництво Радою по харчуванню здійснює заступник директора з навчально – виховної роботи.

1.7.   У своїй діяльності Рада по харчуванню керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами міністерства освіти і науки України, Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказами управління освіти Кіровоградської міської ради і цим Положенням.

ІІ. Цілі та завдання Ради

2.1.   Контролювати роботу харчоблоку в загальноосвітньому закладі.

2.2.   Активно сприяти покращенню обслуговування дітей та співробітників.

 1. Забезпечення контролю за належними умовами повноцінного харчування дітей, як основного фактору охорони здоров’я.
 2. Контролювати дотримання вимог щодо організації пільгового харчування учнів закладу.
 3. Сприяти покращенню культури харчування учнів закладу.

ІІІ. Основні напрямки роботи Ради

 1. Робота Ради по харчуванню полягає в тому, щоб виявляти недоліки у діяльності робітників харчоблоку і активно допомагати їх усуненню, вносити пропозиції на розгляд адміністрації школи та вимагати усунення вказаних недоліків.
 2. Вносити пропозиції стосовно розвиту матеріально-технічної бази їдальні.
 3. Рада по харчуванню звітує двічі на рік (грудень, червень) про свою роботу на засіданнях Ради закладу.
 4. Рекомендації Ради по харчуванню приймаються колегіально, більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Ради.
 5. Засідання Ради по харчуванню проводяться один раз на квартал, під час яких:

- складається і затверджуються план роботи;

- заслуховуються звіти кожного з членів Ради про роботу;

- обговорюються конкретні заходи щодо усунення наявних недоліків.

3.6.   Всі засідання Ради фіксуються протоколами, з якими ознайомлюється керівник навчального закладу.

ІV. Ведення документації

 1. Рада по харчуванню веде наступну документацію:
  1. План роботи Ради по харчуванню на навчальний рік;
  2. Протоколи засідань Ради по харчуванню;
  3. Звіт роботи Ради по харчуванню з аналізом стану організації харчування дітей, пропозиціями та рекомендаціями;
  4. Акти перевірок організації харчування.

 

 

 
 

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }