Комунальний заклад "Гімназія "Інтелект" Кропивницької міської ради"

 

Методична робота

2020 - 2021 н.р.

Наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021н.р.

 

2019 - 2020 н.р.

Наказ про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.

 

2018 - 2019 н.р.

Наказ про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 н.р.

 

2017 - 2018 н.р.

Наказ про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018 н.р.

 

Основні завдання діяльності школи на 2017 - 2018 н.р.

 

2016 - 2017 н.р.

Наказ про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016-2017 н.р.

 

2015 - 2016 н.р.

Наказ про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015-2016 н.р.

 

Про підсумки проведення методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015-2016 н.р.

 

Додаток до наказу. Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами за 2015-2016 н.р.

 

 

2014 - 2015 н.р.

Комунальний заклад

«Навчально-виховне об'єднання –

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами,

                                       центр дитячої та юнацької творчості «Сузір'я»       

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

вул. Попова, 11-А, м. Кіровоград, 25031, тел. (0522) 55-83-55

E-mail: [email protected] Код ЄДРПОУ 31080002

 

НАКАЗ  №_______                                                       від «29» серпня 2014 року  

 

Про організацію науково –методичної

роботи з педагогічними кадрами

у 2014-2015 навчальному році

 

З метою удосконалення фахової та професійної майстерності педагогічних працівників, створення сприятливих умов для  стимулювання педагогічного колективу до творчого пошуку, подальшого вдосконалення навчально – виховного процесу, створення системи безперервного навчання, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення, створення умов для формування здорового валеологічного середовища усіх учасників навчально – виховного процесу, організації дослідницько – експериментальної роботи вчителів та учнів, а також збереження індивідуальності вчителя – гуманіста, педагога, психолога, дослідника

НАКАЗУЮ:

1. Аналіз методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік взяти до відома (додається).

2. Організувати  роботу педагогічного колективу над єдиною науково - методичною проблемою школи «Створення оптимального освітнього середовища для формування духовно – моральної компетентності учнів» у 2014- 2015 навчальному році за такими основними напрямами:

 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
 • науково-методична підтримка інноваційної  діяльності в освітній галузі;
 • наукові пошуки та експериментальна робота;
 • консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

3.З метою реалізації визначеної проблеми та здійснення напрямків роботи необхідно вирішити такі завдання:

- діяльність працівників закладу спрямовувати на підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом модернізації змісту шкільної освіти (організація роботи в гімназійних, профільних класах);

  - удосконалення змістового наповнення підготовки педагогічних кадрів у    контексті реалізації завдань, визначених Галузевою програмою впровадження профільного навчання.

- виховання у дітей та молоді цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів.

- формування професійної компетентності педагогів на основі особистісно орієнтованого підходу та шляхом створення інноваційного середовища.

- підвищення професійної компетентності педагогів на основі діагностики.

- стимулювати формування компетентностей саморозвитку та самоосвіти педагогів та учнів.

- здійснення комплексної оцінки професійної діяльності педагогів, які атестуються та визначення впливу атестації на формування їх творчої особистості.

- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.

- пошук нових інновацій та досконалих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах, методах навчання, виховання, управління навчально-виховним процесом.

- дотримання християнської моралі, справедливості, доброти, милосердя, патріотизму.

- забезпечення розвитку інтересів, здібностей, нахилів учнів у системі   позаурочної роботи.

- організація контролю за результатами навчально-виховного процесу та забезпечення системним підвищенням кваліфікації та професіональної майстерності учителів.

- ефективно залучати до управління школою учнів, батьків, громадськість через організацію шкільного самоврядування, працювати за принципом освітянського "трикутника".

- психолого-педагогічне діагностування і проектування рівнів фізичного, психічного, інтелектуального, креативного розвитку учнів;

- вироблення в освітньому процесі цілісної єдності педагогічного та учнівських колективів;

- формування особистісної самореалізації, стимулювання творчої активності, повноцінний розвиток індивідуальних рис характеру, зорієнтованих на зміцнення здоров’я, духовності, національної свідомості, гідності, культурне зростання та успішність у навчанні обдарованих учнів;

- дослідження і корекція рівня валеологічної освіти вчителів, їхнього творчого потенціалу;

- формування нової ментальності учнів;

- усвідомлення всіма місії закладу як "Школа культури здоров’я" - висококультурної, інтелектуально розвиненої здорової людини.

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

4. Заступнику директора з НВР Табальчук С.В.:

4.1.Всю роботу проводити у відповідності з Державною національною програмою «Освіта» (Україна, ХХІ ст.), Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепції національного та громадянського виховання», Державної програми «Учитель», Концепції середньої загальної освіти та ін.

4.2. У змісті шкільної науково - методичної освіти з педагогічними кадрами залучати педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення.

4.3. Посилити педагогічну спрямованість педагогічного процесу шляхом формування духовно – моральної компетентності учнів в усіх напрямках навчально – виховного процесу.

4.4. Забезпечити обґрунтоване поєднання норм і стандартів освіти з використанням інноваційних технологій та інтерактивних методик на засадах особистісного та діяльнісного підходу  до навчально – виховного процесу.

4.5. Продовжувати поповнювати науково – методичну роботу з педагогічними кадрами змістом, зокрема, щодо реалізації науково – методичної проблеми закладу, оптимізації соціально – гігієнічних умов життєдіяльності учнів та педагогів.

4.6. Цілеспрямовано поєднувати основні форми  підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, системи між курсових методичних заходів, цим самим забезпечити готовність до постійного професійного самовдосконалення.

4.7. Систематично забезпечувати участь педагогічних працівників школи у роботі міських  методичних об`єднань та у міських методичних заходах згідно плану роботи ЦМСПС.

4.8.Забезпечити проходження курсової підготовки педагогічних працівників при ОІППО згідно з перспективним планом та наказів управління освіти  Кіровоградської міської ради.

4.9. Проводити багатогалузеву та цілеспрямовану роботу з обдарованими дітьми, розвивати їхні творчі здібності шляхом залучення до наукової співпраці з педагогами та провідними спеціалістами вищих навчальних закладів і творчих лабораторій міста.

5.  Продовжити роботу шкільного наукового учнівського товариства «Росток» у такому складі (керівники секцій):

 • Табальчук С.В. – координатор діяльності ШНУТ «Росток», заст. директора з НМР;
 • Чухряєва В.І. – керівник ШНУТ «Росток», вчитель української мови та літератури;
 • Бойко І.А. – вчитель хімії;
 • Сімонова І.Ю.. – вчитель математики;
 • Гордуз В.В.– вчитель української мови і літератури;
 • Дигас О.С. – вчитель фізики;
 • Марченко А.Г. – вчитель біології;
 • Вагіна А.С. – вчитель географії;
 • Антонова С.В. – вчитель світової літератури;
 • Журавльова С.В.. – вчитель історії;
 • Дика С.М. – англійська мова;
 • Нетус В.М. – німецька мова.

6.  На основі аналізу результатів діагностування педагогічних працівників, з метою вдосконалення їх фахового та методичного рівня, пропаганди перспективного педагогічного досвіду затвердити слідуючу мережу колективних форм методичної роботи:

6.1. Шкільні методичні об`єднання:

 • вчителів початкових класів з проблеми: ««Використання  інноваційних  технологій на уроках в початкових класах для реалізації духовно – моральної компетентності молодших школярів» (голова ШМО Вишневська І.В.);
 • вчителів світової літератури з проблеми: «Формування стійкої мотивації вивчення літератури, відчуття та розширення духовних запитів молодого покоління засобами слова» (голова ШМО Зацепило І.О.);

6.2. Циклові методичні об’єднання:

 • вчителів математики, фізики, інформатики з проблеми: «Створення оптимального освітнього середовища на уроках математики, фізики, інформатики для формування духовно – моральної компетентності учнів» (голова ШМО Оджубейська О.В.);
 • вчителів біології, хімії, з проблеми: «Формування освіченої гуманістично сформованої фізично, психічно та соціально здорової особистості» (голова ШМО Ларіонова Т.І.);
 • вчителів іноземних мов з проблеми: «Використання  інтерактивних технологій в процесі формування у школярів духовно – моральної компетентності » (голова ШМО Мінченко І.О.);
 • вчителів основ здоров’я, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики з проблеми: «Розвиток творчого потенціалу кожного учня, створення йому можливостей для всебічного розвитку креативності через самовираження та самореалізацію» (голова ШМО Грек І.А.);
 • вчителів української мови і літератури з проблеми: «Застосування технологій розвитку творчої особистості вчителя і учня» (голова ШМО Бричка І.С.);
 • вчителів фізичної культури, ЗВ з проблеми: «Організація фізичного виховання учнів як засіб формування духовно – моральної компетентності школярів » (голова ШМО Лисак Т.І.);
 • вчителів історії, географії з проблеми: «Формування творчої, освіченої, духовно збагаченої особистості на уроках географії та  історії» (голова ШМО Журавльова С.В.)

6.3. Школа педагогічної майстерності вчителів з достатнім та середнім рівнем сформованості дидактичних умінь (керівник Чампай В.П.).

6.4. Школа вищої педагогічної майстерності (керівник Антонова С.В.).

6.5. Творча група:

 • «Творчий учитель» з проблеми: «Сучасний урок: проблеми, пошук, перспективи»(керівник Ларіонова Т.І., вчитель біології);

6.6.Школа навчання з проблеми: «Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти через реалізацію нових навчальних програм для початкових класів» (Степанко В.Б., вчитель початкових класів);

6.7.Школа навчання з проблеми:  «Впровадження Державного стандарту базової та повної середньої загальної освіти» ( Нетус В.М., вчитель німецької мови)

6.8. Школа молодого педагога  (2-й рік навчання)(керівник Антонова Н.О.).

7. Головам ШМО:

7.1. Глибше вивчати стан методичної роботи, її вплив на рівень професійної майстерності вчителів, підвищення якості навчально – виховного процесу.

7.2.Систематично впроваджувати в практику навчання літературні форми розвитку, психологічний супровід та діяльнісний підхід.

7.3. Всю  науково - методичну роботу планувати на основі результатів діагностики педагогів, вимог сучасної педагогіки, реалізації науково – методичної проблеми закладу.

8. Провести методичні заходи з педагогами:

8.1. Педагогічні консиліуми:

- З вчителями 5 – х класів та колишніх 4 –х з питання наступності  - жовтень;

- Визначення навчальних можливостей учнів. Робота з невстигаючими дітьми. Встановлення причин відставання дітей (для вчителів 1 – х класів) - грудень.

8.2 . Загальні міські конференції  педагогічних працівників:

 –  ІV тиждень, серпень з проблеми: «Про підсумки роботи освітянської галузі в 2013- 2014 н.р. в контексті впровадження ДС початкової загальної освіти та ДС базової і повної загальної середньої освіти на завдання на 2014-2015 н.р.».

8.3. Семінари - практикуми:

 •  Учителів початкових класів з проблеми: «Прийоми моделювання системи роботи над текстом у початкових класах» - вересень (Вишневська І.В.)
 • учителів трудового навчання навчальних закладів міста – листопад (Грек І.А., Гайдай Є.Д.)
 • учителів музичного мистецтва з проблеми: «Формування предметних компетентностей учнів засобами музичного мистецтва» -10.10 (Грек І.А.);
 • учителів української мови та літератури  з проблеми: «Шляхи формування духовно – моральної компетентності учнів засобами рідного слова» - 25.02 (Бричка І.С.);
 • учителів російської мови  з проблеми: «Комунікативна компетентність учителя російської мови» - 25.03 (Зацепило І.О.);
 • учителів основ здоров’я   з проблеми: «Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках з основ здоров’я » - 15.04 (Грек І.А.).

8.4. Майстер клас учителя початкових класів Філіпінко Л.В. з проблеми; «Формування ключових та предметних компетентностей на уроках природознавства у початкових класах» - жовтень, листопад, лютий.

8.5. Творчі звіти вчителів, які атестуються – січень, ІУ тиждень (Табальчук С.В.).

8.6. Предметно – методичні тижні (відповідальні голови ШМО та заст. директор закріплений за кафедрою): 

Предметні тижні

 1. Тиждень фізичної культури – 08.09-12.09
 2. Тиждень трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва – 06.10-10.10
 3. Тиждень початкових класів – 01.12- 05.12
 4. Тиждень світової літератури – 29.09- 03.10
 5. Тиждень історії, географії , правознавства – 02.02-06.02
 6. Тиждень математики, фізики, інформатики – 26.01-30.01
 7. Тиждень іноземних мов – 19.01-23.01
 8. Тиждень хімії, біології – 09.02-13.02

Місячники

 1. Місячник «З днем народження, рідне місто!» - вересень
 2. Місячник молодого педагога – 02.09-30.09
 3. Місячник фізичної культури і спорту – 03.11-28.11
 4. Місячник української писемності та мови – 03.11-28.11
 5. Місячник профілактики тютюнопаління та алкоголізму – 09.01-01.02
 6. Місячник морально - правового виховання – 01.02 – 29.02
 7. Місячник екологічного виховання – 02.04-30.04
 8. Місячник профорієнтаційної роботи – 02.04 – 30.04
 9. Місячник патріотичного виховання – 01.05-31.05

Декади

 1. Декада «Я атестуюсь» - 16.02 – 27.02
 2. Тиждень педагогічної майстерності « Уроки показують майстри педагогічної праці» - 16.03 -20.03
 3. Декада «Шевченківські дні» - 02.03 – 13.03
 4. Декада «Ініціатива і творчість молодих» - 13.04 – 16.04

Тижні безпеки життєдіяльності

 1. Тиждень безпеки дорожнього руху - 08.09.- 12.09
 2. Тиждень охорони праці і безпеки життєдіяльності (протипожежна безпека) – 13.10. – 17.10
 3. Тиждень місцевої демократії - грудень
 4. Тиждень профілактики  наркоманії та СНІДу– 03.12 – 07.12
 5. Тиждень права - грудень

9. Провести педагогічні ради :

- Про підсумки роботи закладу у 2013-2014 навчальному році та завдання на 2014- 2015 навчальний рік - 29.08

-  Активні форми виховання підлітків. Робота з батьками – 27.12

 -  Вивчення рівня підготовки учнів 1-х класів до школи, їхньої адаптації та пізнавальних можливостей - 16.12;

- «Про підготовку до ЗНО та ДПА у 2014 році. Зміст і шляхи реалізації виховання толерантності підлітків. Стан травматизму у 2013 році» - 09.01;

-  «Хід атестації педагогічних працівників у 2014-2015 н.р.» - 28.03;

- «Підведення підсумків навчального року. Виконання навчальних планів і програм. Організація підготовки до ДПА» - 04.05

- Переведення учнів до наступних класів – 05.06, 14.06.

10. Провести інструктивно – методичні наради: 30.08; 03.09, 18.10,20.10 (атестація); 14.10; 28.10; 13.12;27.12; 31.12; 21.01; 24.02, 29.02; 16.03;24.04;  02.05; 16.05

11. Провести засідання шкіл педагогічної майстерності: 31.10, 30.12; 27.03, 26.05.

12. Провести засідання ШМО:  29.08;29.10; 09.01; 25.03; 26.05.

13. Провести Школи навчання (за окремим планом): 27.08; 17.09; 21.10, 10.12,25.11, 28.01,25.02; 31.03; 30.04;22.05.

14. Провести засідання шкільної атестаційної комісії: 17.09,18.10, 30.01; 14.03; 21.03; 31.05 (підсумки).

15. Провести засідання творчої групи: 28.10,  31.12; 06.01; 27.03, 30.03, 27.05.

16. Заступникам директора з НВР Лисенко О.І., Чернат М.М., Табальчук С.В. створити необхідні умови для роботи усіх методичних формувань, систематично надавати допомогу їх керівникам.

17. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Табальчук  С.В.

 

 

Директор закладу                               Т.І.Тиханська

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

Табальчук С.В.

Лисенко О.І.

Чернат М.М.

Вишневська І.В.

Журавльова С.В.

Степанко В.Б.

Філіпінко Л.В. Сімонова І.Ю

Дика С.М.

Антонова Н.О.

Антонова С.В.

Бричка І.С.

Лисак Т.І.

Нетус В.М.

Грек І.А.

Гайдай Є.Д. Марченко А.Г

Вагіна А.С.

 

Оджубейська О.В.

Зацепило І.О.

Ларіонова Т.І.

Чухряєва В.І.

Мінченко І.О.

Чампай В.П.

Бойко І.А.

Дигас О.С

Гордуз В.В.

.

                            ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної  ради

Протокол №__ від «29» серпня 2014р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витяг

з річного плану роботи

(методична робота)

комунального закладу

« Навчально – виховне об’єднання –

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 з гімназійними класами,

центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»

Кіровоградської міської ради  Кіровоградської області»

на 2014 – 2015 навчальний рік

м. Кіровоград

2014


І. Організаційно-масові заходи

 1. Підготовка наказу по організації науково-методичної роботи в школі в 2014-2015 н.р. Затвердити склад  науково-методичної ради школи.
                                                                                        Вересень             Директор
 2. Спланувати роботу шкільних методичних об'єднань. Спрямувати її на підвищення ефективності праці, реалізацію творчого підходу в роботі вчителя та учнів, цілеспрямованої роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи.

 

Вересень

Керівники ШМО, заст. директора з НВР Табальчук С.В.

 1. Продовжити практику оперативних засідань методичної ради по поточних та термінових питаннях навчально-виховної роботи.

 

За окремим планом

заст. директора з НВР Табальчук С.В.

Чернат М.М.

4. Обговорення  методичних  рекомендацій  Міністерства  освіти  й  науки України  щодо  викладання  предметів у 2014-2015 навчальному році.

 

За окремим планом

заст. директора з НВР Табальчук С.В.,

Лисенко О.І.

Чернат М.М.

 1. Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  Шкіл навчання з питання впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти  на  2014-2015  навчальний  рік.

Заст. директора з НВР

Табальчук С.В.,

керівники Шкіл Степанко В.Б.

Нетус В.М.

 

 

ІІ. Керівництво роботою підвищення кваліфікації педпрацівників. Координація діяльності освітнього закладу

з закладами міста, які беруть участь у підвищенні кваліфікації кадрів

 1. Поновити звірку та план курсової підготовки в школі.

 

Вересень

заст. директора з НМР

Табальчук С.В.

 1. Забезпечити участь вчителів школи, голів ШМО у роботі міських творчих груп, циклових, предметних та курсових методичних семінарах, а саме:

У роботі міських предметних об'єднань:

 • української мови та літератури – Бричка І.С.
 • світової літератури – Зацепило І.О.
 • математики – Оджубейська О.В.
 • фізики – Дигас О.С.
 • хімії – Бойко І.А.
 • біології – Ларіонова Т.І.
 • історії та правознавства – Журавльова С.В.
 • англійської мови – Мінченко І.О.
 • німецької мови – Нетус В.М.
 • фізкультури – Лисак Т.І.
 • ЗВ – Міщук Б.М.
 • музичного мистецтва – Буторіна О.В.
 • трудового навчання – Калініна А.М.,  Гайдай Є.Д.
 • початкової школи – Філіппінко Л.В., Вишневська І.В., Чампай В.П., Зосім В.М., Гузієва О.С.
 • ЦДЮТ – Долока С.М.
 • класних керівників – Гузієва О.С., Дигас О.С., Шахурова Л.Г.

2.3.    Забезпечити звітність про роботу міських предметних творчих груп перед членами відповідних ШМО протягом тижня після засідань.

 

 

заст. директора з НВР

Табальчук С.В.

 1. Звіти про проходження курсової підготовки на базі КОІППО проводити на засіданнях відповідних ШМО. Матеріали звітів та відкритих уроків узагальнювати для  шкільного методичного кабінету.

 

Впродовж  місяця після курсів

Голови ШМО

 1. Брати активну участь в семінарах-практикумах для творчо працюючих вчителів згідно плану ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради (за планом ЦМСПС)

 

Засідання МО

заст. директора з НВР

Табальчук С.В.

 1. Провести моніторинг ефективності курсової підготовки педпрацівників

 

протягом року

заст. директора з НВР

Табальчук С.В.

6.Забезпечити участь педагогічних працівників закладу у міському етапі  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015».

Адміністрація закладу,

голови ШМО

 

ІІІ. Підвищення загальнокультурного, теоретичного рівня

та фахової кваліфікації педагогічних працівників

 1. Провести семінари на базі ШМО по вивченню інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2014-2015 н.р.
 2. Відповідно до Положення про атестацію педпрацівників загальноосвітніх шкіл провести відповідну підготовку до атестації:

2.1. Провести звірку та поповнення перспективного плану атестацій педпрацівників.

 

До 10.09.2014  р.

Табальчук С.В.

2.2. Переглянути склад робочої групи по атестації. Підготувати наказ про створення атестаційної комісії.

 

До 20.09.14

Тиханська Т.І.

2.3. Провести засідання атестаційної комісії нового складу з питань:

 1. Про дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,  затвердженого наказом Міносвіти України від 06.10.2010р.
 2. Про розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії;
 3. Затвердження плану атестаційної комісії.

 

20.09.14

Тиханська Т.І.

2.4. Провести індивідуальні консультації для педагогічних працівників школи з питань атестації.

 

До 10.10.2014 р.

Табальчук С.В.

2.5. Поновити «Куточок атестації»

 

До 01.10.2014 р.

Табальчук С.В.

 1. Провести атестаційну кампанію в школі як суспільний огляд творчих надбань вчителів, які атестуються (за окремим планом)

 

з 20.10.1 по 15.03.15

Тиханська Т.І., члени атестаційної комісії

3.1. Подати  методичні розробки, характеристик-подань педагогів, які претендують на присвоєння звання «вчитель-методист» до ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради.

 

До 01.11.2014 р.

Табальчук С.В.

3.2. Відвідувати навчально-виховні заходи у ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педпрацівників до атестації)  

 

листопад-березень

члени атестаційної комісії

3.3. Провести творчі звіти педпрацівників, які атестуються на присвоєння (відповідність) вищої кваліфікаційної категорії та решти педагогів.

 

Лютий

Табальчук С.В.

3.4. Випустити методичний бюлетень «Я атестуюсь» з матеріалами про досвід роботи педагогів, що атестуються у 2015 році.

 

Лютий

Табальчук С.В.

голови ШМО

3.5. Провести методичну декаду «Я атестуюсь»

 

Лютий

Табальчук С.В.

 1. Продовжити роботу Шкіл педмайстерності  вчителя , Школи молодого педагога (за окремим планом)

 

Протягом року

Табальчук С.В.

 1. Провести підготовку до міського конкурсу «Учитель року – 2015» та взяти в ньому участь за планом ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради.

 

грудень - січень

Тиханська Т.І.,

Табальчук С.В.

 1. Провести творчі предметні тижні з метою виявлення цікавого педагогічного досвіду (за окремим планом)

 

Протягом року

Табальчук С.В.

Лисенко О.І.

Чернат М.М.

 1. Продовжити практику звітів кожного ШМО за роботу у поточному навчальному році з метою виявлення цікавих педагогічних напрацювань та контролю за самоосвітою вчителів.

 

Травень

Табальчук С.В.

8. Відповідно до концепції програми інформатизації навчальних закладів продовжити навчання педпрацівників використанню комп’ютерних технологій в підтримці навчально-виховного процесу.

 

Протягом року

Адміністрація закладу, вчителі інформатики – тренери

9.Активізувати роботу з питання організації, контролю та систематичного методичного супровіду самоосвітньої діяльності педагогів закладу щодо реалізації власної науково – методичної проблеми через науково - методичну проблему ШМО та закладу (наради, консультації, засідання   ШМО, діагностика)

 

Протягом року

Адміністрація закладу, керівники ШМО, творчих груп, Шкіл  педмайстерності

 

ІV. Науково-дослідна, експериментальна та інноваційна діяльність педагогічного колективу

 1. Організувати  роботу педагогічного колективу з проблеми:  «Створення оптимального освітнього середовища для формування духовно – моральної компетентності учнів".
 2. Продовжити реалізацію науково – педагогічного проекту «Росток » у початкових класах .

 

Протягом року

Табальчук С.В.,

3. Продовжити  роботу творчої групи «Творчий учитель» з метою розвитку педагогічної творчості вчителів (за окремим планом)

 

Протягом року

Табальчук С.В.

Ларіонова Т.І.

4.Провести звіти про роботу творчих груп на засіданні педагогічної ради. Підготувати матеріали по підсумках роботи в поточному році.

 

Квітень

Табальчук С.В.

5.Впроваджувати в практику роботи методичні розробки вчителів:

- Дикої С.М., учителя англійської мови;

- Філіпінко Л.В., учителя початкових класів.

 

Протягом року                                             

 

Табальчук С.В.

вчителі - предметники

 

6. Впровадження авторської програми «Психологія педагогічних взаємин» у практичну діяльність соціально – психологічної служби закладу.

 

Протягом року                                             

 

Практичний психолог Постика А.А.

 

7. Проводити узагальнення психолого - педагогічних  досліджень рівня сформованості особливо необхідних життєвих навичок учнів на засадах здорового способу життя.

 

Протягом року

Адміністрація закладу, педагогічні працівники закладу

 

V. Вивчення результатів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, рівня навчально-виховної роботи

 1. Вивчення стану роботи вчителів, що атестуються. Аналіз ефективності курсової підготовки даних вчителів.

 

за графіком

члени атестаційної комісії

 1. Проведення моніторингу навчальних досягнень з базових шкільних дисциплін.

 

Грудень, 2014

Травень, 2015

Заст. директора

 1. Вивчення результатів роботи вчителів після проходження курсової підготовки в КОІППО за такими питаннями:
  • ефективність роботи вчителя після проходження курсової підготовки;
  • використання сучасних інноваційних підходів до викладання предмету та формування в учнів пізнавальних інтересів (за графіком персонального контролю).

 

Довідки

Заст. директора,

голови ШМО

 1. Взяти активну участь в семінарах-практикумах для творчо працюючих вчителів (згідно плану ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради)

 

Довідки

Заст. директора,

голови ШМО

5. Перевірка адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів в умовах початкової, основної та старшої школи.

 

Психолого - педагогічні дослідження

Заст. директора, практичний психолог закладу

 

6. З метою визначення рівня          сформованості знань, умінь та навичок школярів, впливу методичної роботи на підвищення рівня кваліфікації педагогів вивчити стан викладання предметів (згідно з перспективним та річним планами роботи закладу).:

- українського та літературного читання (початкові класи);

- музичного мистецтва (1-8 класи);

- основ здоров’я (1-11 класи);

- російської мови (6-і класи);

- української мови та літератури (5-11 класи);

- Захисту Вітчизни;

- математики (початкові класи)

 

Протягом року

Адміністрація закладу

7. Поширення серед педагогів закладу    передового педагогічного досвіду з питання роботи з обдарованими учнями та їх підготовки до участі в предметних олімпіадах усіх рівнів.

 

Протягом року (за окремими планами роботи)

Педагогічні працівники

 

VІ. Робота інформаційно-методичного центру на базі шкільної бібліотеки та кабінету інформатики

 1. Забезпечити інформаційно-методичне обслуговування вчителів з усіх напрямків навчально-виховного процесу, програмних і позапрограмних вимог у самоосвіті.

 

Протягом року

Ленів О.В., Чорнобай Л.О.

 1. Допомагати вчителям і вихователям у засвоєнні нових форм і методів викладання та підвищення педагогічної майстерності шляхом бібліотечно-інформаційного забезпечення.

 

Протягом року

Ленів О.В.

 1. По можливості, забезпечити шкільну бібліотеку періодичними виданнями з методичної літератури різних напрямків та предметів.

Голови ШМО

 1. Організувати виставки:
  • передовий педагогічний досвід;
  • новинки науково-методичної літератури.

 

Вересень

Ленів О.В.

5. Продовжити роботу інформаційно – редакційного центру щодо випуску шкільної газети «Наша газета».

 

протягом року

Редакційна колегія

Канарян С.В.

 

6. Поповнювати новинками шкільного життя усі розділи шкільного сайту, продовжити роботу над  його   удосконаленням.

 

протягом року

Редакційна колегія

Заступники директора

Учителі інформатики

7. Поповнити шкільну бібліотечку методичних напрацювань педагогів за результатами навчального року для шкільного методичного кабінету.

 

квітень - травень

Редакційна колегія

 

 


Додаток 1

Графік проведення

предметних тижнів, Місячників, декад

у 2014- 2015 навчальному році

Предметні тижні

 1. Тиждень музики, образотворчого мистецтва трудового навчання – 24.028.02
 2. Тиждень початкових класів – 18.11-22.11
 3. Тиждень світової літератури – 11.11-15.11
 4. Тиждень класного керівника – 28.11 – 02.12
 5. Тиждень історії, географії , правознавства – 09.12-13.12
 6. Тиждень Книги – 17.03 – 21.03
 7. Тиждень математики, фізики, інформатики – 20.01-24.01
 8. Тиждень іноземних мов – 16.12-20.12
 9. Тиждень хімії, біології – 07.04-11.04
 10. Тиждень сім’ї – 12.05-16.05

 

Місячники

 1. Місячник молодого педагога – 05.09-30.09
 2. Місячник фізичної культури і спорту – 05.11-30.11
 3. Місячник української писемності та мови – 01.11-30.11
 4. Місячник профілактики насильства «Світ без насильства» - 01.11 – 30.11
 5. Місячник захисту прав дитини від насильства в сім’ї (морально – правове виховання) – 01.12 – 25.12
 6. Місячник профілактики тютюнопаління та алкоголізму – 11.01 – 01.02
 7. Місячник правового виховання – 01.02 – 29.02
 8. Місячник екологічної освіти – 02.04 – 30.04
 9. Місячник профорієнтаційної роботи – 02.04 – 30.04
 10. Місячник патріотичного виховання – 01.05-25.05
 11. Місячник «Спорт для всіх – спільна турбота» - 05.05 – 25.05

 

Декади

 1. Декада «Я атестуюсь» - 10.02 – 21.02
 2. Тиждень педагогічної майстерності « Уроки показують майстри педагогічної праці» - 17.03 -21.03
 3. Декада «Шевченківські дні» - 03.03 – 14.03
 4. Декада «Ініціатива і творчість молодих» - 10.03 – 21.03

Тижні безпеки життєдіяльності

 1. Тиждень безпеки дорожнього руху - 09.09.- 13.09
 2. Тиждень профілактики правопорушень «Підліток і закон» - 01.10 – 05.10
 3. Тиждень охорони праці і безпеки життєдіяльності (протипожежна безпека) – 15.10. – 20.10
 4. Тиждень профілактики дитячої злочинності – 04.11 – 08.11
 5. Тиждень профорієнтаційної роботи – 26.11- 30.11
 6. Тиждень боротьби з наркоманією та СНІДом – 03.12 – 07.12
 7. Тиждень правових знань – 02.12-06.12
 8. Тиждень охорони праці, безпеки дорожнього руху – 05.12-09.12
 9. Тиждень охорони праці – 26.04 – 30.04

Додаток 2

План

проведення методичних заходів

у 2013- 2014 навчальному році

1. Педагогічні консиліуми:

 • З вчителями 5 – х класів та колишніх 4 –х з питання наступності – вересень, ІІІ-й тиждень;;
 • Визначення навчальних можливостей учнів. Робота з невстигаючими дітьми. Встановлення причин відставання дітей (для вчителів 1 – х класів) - вересень.

2. Загальні міські конференції  педагогічних працівників:

 –  ІV тиждень, серпень з проблеми: «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку. Впровадження ДС початкової загальної освіти та ДС базової і повної загальної середньої освіти»;

- І тиждень, січень з проблеми: «Науково – методичний супровід до профільного і профільного навчання в умовах міста та закладів освіти».

3. Семінари - практикуми:

     - «Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського щодо гуманізації навчально – виховного процесу у школі» - 25.01;

4. Педагогічні читання  на тему: «В.О. Сухомлинський – педагог на всі роки» (за книгою «Сто порад учителеві») – 23.10.

5.  Творчі звіти вчителів, які атестуються – січень, ІV тиждень (Табальчук С.В.).

6. Педагогічні ради :

- Про підсумки роботи закладу у 2012-2013 навчальному році та завдання на 2013- 2014 навчальний рік - 30.08

-  «Розвивально – творчий характер діяльності школярів. Самоосвіта педагогів» - 28.10;

-  Вивчення рівня підготовки учнів 1-х класів до школи, їхньої адаптації та пізнавальних можливостей - 13.12;

- «Про підготовку до ЗНО та ДПА у 2014 році. Зміст і шляхи реалізації виховання толерантності підлітків. Стан травматизму у 2013 році» - 11.01;

-  «Кодекс психологічно грамотної поведінки. Психологічні правила управління колективом. Хід атестації педагогічних працівників у 2013-2014 н.р.» - 28.03;

- «Підведення підсумків навчального року. Виконання навчальних планів і програм. Організація підготовки до ДПА» - 04.05

- Переведення учнів до наступних класів – 05.05, 14.05.

7. Інструктивно – методичні наради: 30.08; 03.09, 18.10,20.10 (атестація); 14.10; 28.10; 13.12;27.12; 31.12; 21.01; 24.02, 29.02; 16.03;24.04;  02.05; 16.058

8. Засідання шкіл педагогічної майстерності: 31.10, 30.12; 26.03,28.05

9. Засідання шкільних методичних об’єднань:  29.08;29.10; 09.01; 27.03; 30.05

10.Засідання Школи навчання з питання впровадження ДС початкової, базової та повної загальної середньої освіти -  30.09; 28.10; 29.11, 27.12, 28.01,24.02; 27.03; 25.04;27.05.

11.Засідання шкільної атестаційної комісії: 17.09,18.10, 30.01; 14.03; 21.03; 31.05 (підсумки)

12. Засідання творчої  групи: 28.10,  31.12; 06.01; 27.03, 30.03, 27.05.

 

 

 

 

Організація роботи шкільної творчої групи

учителів початкових класів   

щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462

У Державному стандарті  початкової загальної освіти наскрізно навчання у початкових класах базується на діяльнісному підході та спрямоване на «оволодіння учнями ключовими компетентностями (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, компетентності з ІКТ, соціальна)».

У загальних положеннях ДС зазначено, що «на основі ДС створюється типова навчальна програма, що є основою розроблення підручників. З метою впровадження ДС державою визначаються умови його реалізації: своєчасний і у повному обсязі випуск замовлених підручників, мінімальний перелік бібліотечних фондів, друкованих і комп’ютерних засобів, обладнання класних кімнат тощо». Також  у цьому розділі зазначено: «У результативній складовій кожної освітньої галузі ДС визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають структурі предметних компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює тощо)».

У розділі «Базовий навчальний план початкової освіти» доповненням є те, що сукупність освітніх галузей навчального плану  «необхідна і достатня для загальноосвітньої підготовки і соціально – особистісного розвитку учнів молодшого шкільного віку».

Обговорення Державного стандарту початкової загальної освіти відбувалось на засіданнях педагогічної ради закладу:

 •   «Обговорення Державного стандарту початкової загальної освіти» (протокол № 11 від 31.08.2011 року);
 •  «Про впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» (протокол № 1 від 29.02.2012 року);
 •  «Особливості викладання навчальних предметів у 1-х класах та реалізація Державного стандарту початкової загальної освіти» (протокол №9 від 31.008.2012 року).

 У зв’язку з введенням в дію нового Державного стандарту початкової загальної совіти та змінами, зазначеними в ньому,  у закладі у 2012-2013 навчальному році створено творчу групу учителів початкових класів, які вивчали, обговорювали та визначили основні принципи та положення Державного стандарту  з метою вивчення та впровадження в навчальний процес нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів  та створення ефективної працездатної творчої атмосфери в колективі. До складу творчої групи ввійшли всі вчителі початкових класів нашої школи.

Мета творчої групи – вивчити та впроваджувати в навчальний процес навчальні     програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання:

-   Ознайомитися, вивчити та впровадити в навчальний процес навчальні     програми для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів;

 •  виховувати фізично здорову та духовно розвинену компетентну особистість,   яка успішно самореалізується в соціумі,  шляхом впровадження нових освітніх технологій у навчальній діяльності; 
 •   дотримання принципів навчання, визначених концептуальними засадами національної програми;
 •  організація навчального процесу в класному колективі та з батьками на засадах проектної педагогіки;
 •  створення програми навчання для кожного класу з урахуванням  індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;
 •  змістове наповнення програми навчання з урахуванням вікових особливостей учнів;
 •  реалізація в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації навчального процесу в шкільному та класному колективах;
 •  оптимальне поєднання форм організації навчальної роботи: індивідуальної, групової;    
 •  створення належних умов для особистісного зростання кожного учня (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід.

Навчальні програми є нормативним документом, розробленим на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20 квітня 2011 р.

  Відповідно до мети початкової освіти з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб дітей молодшого шкільного віку, забезпечення наступності щодо дошкільного періоду дитинства здійснюється їхнє подальше навчання, виховання і особистий розвиток.

  У навчальних  програмах визначено зміст цього рівня освіти, який  ґрунтується на  загальнолюдських і національних цінностях та принципах науковості, доступності й  перспективності, світського характеру освіти, полікультурності, взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку особистості дитини.

  Навчальні програми побудовано на засадах особистісно зорієнтованої парадигми освіти, системного і компетентністого підходів, що зумовлює відповідний відбір змісту і чітке визначення результативного складника його засвоєння.

  Відповідно до вимог Державного стандарту структура змісту початкової освіти охоплює:

  1) різні рівні знання про навколишній світ (факти,  уявлення, описи, поняття, явища, події, закономірності); способи пізнавальної і практичної діяльності (правила, вказівки, алгоритми дій, плани); людину, природу, суспільство;

  2) способи навчальної діяльності (уміння і навички);

  3) досвід творчої діяльності;

  4) цінності.

  У навчальних  програмах з кожного предмета визначено державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру предметних компетентностей (учень розпізнає,  знає, розуміє, застосовує,  виявляє ставлення, оцінює тощо).

  Освітніми результатами цього етапу освіти є: повноцінні читацькі, мовленнєві, обчислювальні вміння  і навички; узагальнені знання про реальний світ у його зв'язках  і залежностях; розвинені сенсорні вміння, мислення, уява, пам'ять, особистісно  ціннісне ставлення до праці, мистецтва, здоров'я; здатність до творчого самовираження; уміння виконувати творчі завдання.

  Водночас із предметною підготовкою у процесі початкового навчання учні мають опанувати ключові компетентності, які передбачають їхній особистісний, соціальний та інтелектуальний розвиток.

  Ключові компетентності (вміння вчитися,  інформаційно-комунікативна, загальнокультурна, здоров'язбережувальна, громадянська, соціальна) формуються на між предметній основі.  Вони є інтегрованим результатом  предметних і міжпредметних компетентностей, реалізують взаємозв'язок навчання,  виховання і розвитку учнів.

  У початкових класах навчальна діяльність уперше  стає об'єктом спеціального формування, тому ключова компетентність уміння вчитися набуває пріоритетного значення. Ядром цієї компетентності у початкових класах є оволодіння молодшими школярами загальнонавчальними вміннями і навичками. 

Успішність навчальної діяльності учнів великою мірою визначається рівнем  оволодіння загальнонавчальними вміннями і навичками. До їх складу входять:

♦навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання);

♦загально мовленнєві (формування умінь висловлюватись, працювати з текстовою інформацією);

♦загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам'ятовувати, відтворювати і застосовувати й перетворювати навчальний матеріал);

♦контрольно-оцінні (засвоєння учнями  способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).

 Згадані види  загальнонавчальних умінь  і навичок функціонують у системі міжпредметних  зв'язків і формуються  безперервно протягом усього  періоду початкового  навчання відповідно  до можливостей програмового матеріалу з різних предметів  та обов'язкового врахування попереднього рівня оволодіння ним.

 Пропонований зміст загальнонавчальних умінь і навичок та його розподіл по класах може уточнюватися вчителем залежно від умов і особливостей роботи з певним контингентом учнів.

 У кожному наступному класі розвиваються  вміння і навички,  формування яких відбулося в попередньому.

Усі ці питання розглядались на засіданнях шкільної творчої групи учителів початкових класів протягом 2012-2013 навчального року. Також педагоги закладу мали можливість спілкуватися з колегами навчальних закладів міста протягом усього навчального року.

Організаційне засідання творчої групи відбулося 03 вересня 2012 року. На цьому засіданні були визначені основні напрямки роботи творчої групи, обговорювався проект Державного стандарту початкової освіти, опрацьовувалися Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Був опрацьований навчальний посібник Т.І. Чернецької «Сучасний урок: теорія і практика моделювання».

Перше засідання було спрямоване на опрацювання та впровадження нової програми в навчальний процес для учнів 1 класу. 

Мета цього засідання - шляхом створення творчого колективно-учительського проекту зясувати схожість та розбіжність між старою та новою загальноосвітніми програмами для 1 класу;

- надати допомогу вчителям 1-х класів з питання впровадження навчальних   програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011р. №1050 )

Завдання: активізувати знання вчителів з метою впровадження навчальних   програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів.

Наступне засідання  творчої групи проводилося у формі семінару-практикуму у жовтні 2012року.

Вчителі 1-х класів Пономаренко В.Г., Ляшенко Н.А., Філіпінко Л.В. та керівник творчої групи Вишневська І.В. провели порівняльний аналіз навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (2011року) та програм для загальноосвітніх навчальних закладів (2006 року) для 1-х класів з таких предметів: математика, українська мова, природознавство та образотворче мистецтво. Вчитель Табальчук Л.М. презентувала програму для загальноосвітніх закладів 1-4 класів з математики. Вчитель Шевченко Л.В. підготувала презентацію «Упровадження нового змісту навчання математики в 1-му класі». Вчитель Філіпінко Л. В. продемонструвала презентацію «Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи», 2011рік. Вчитель Гузієва О.С. презентувала програму для загальноосвітніх навчальних закладів (2011року) з природознавства. Вчитель Отліванова О.М. підготувала інформаційне повідомлення «Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу».

Друге засідання було спрямоване на опрацювання та впровадження нових підручників в навчальний процес для учнів 1 класу (січень 2013року). Вчителями  були проаналізовані такі підручники для 1 класу:

 •  «Буквар» (автори: М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко) – Ткачук О.А.;
 •  «Математика» (автори: Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька) – Чампай В.П.;
 •  «Природознавство» (автор І. Грущинська) – Степанко В.Б.;
 •  «Основи здоров’я» (автор О.В. Гнатюк) – Кудрявцева І.С.;
 •  «Образотворче мистецтво» (С.К. Трач, М.І. Резніченко) – Вишневська І.В.

Третє засідання було організоване на   опрацювання та впровадження нової програми в навчальний процес для учнів 2 класу (форма проведення: методичний ринг) (березень, 2013 року)

Мета - шляхом створення творчого методичного рингу зясувати схожість та розбіжність між старою та новою загальноосвітніми програмами для 1 класу;

- надати допомогу вчителям 2-х класів з питання впровадження навчальних   програм для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011р. №1050 )

Порівняльний аналіз навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів 2011року та програм для загальноосвітніх навчальних закладів 2006року для 2-х класів провели вчителі:

 •  математика – Чампай В.П.;
 •  українська мова – Степанко В.Б.;
 •  природознавство – Отліванова О.М.

Презентацію «Упровадження нового змісту навчання математики в 2-му класі» провела заступник директора з НМР Табальчук С.В.

Усі члени творчої групи взяли участь у дискусії в групах «Плюси і мінуси»:

1. «Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  1- 4 класи». 2 клас , 2011рік

2. «Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи». 2клас, 2011рік

3. «Природознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  1- 4 класи». 2 клас, 2011рік

Під час цієї дискусії вчителі провели порівняльний аналіз програм 2006 та 2011років.

Четверте засідання було організоване на опрацювання та впровадження нових підручників в навчальний процес для учнів 2 класу. Завданням цього засідання було активізувати знання вчителів з метою впровадження навчальних        підручників для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 2-х класів. Вчителями був проведений аналіз підручників для 2 класу та створені презентації:

 •   «Математика» (автори: Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька) – заступник директора з НМР Табальчук С.В.;
 •  «Математика» (автор І. Богданович) – Степанко В.Б;
 •  «Основи здоров’я» (автор О.В. Гнатюк) – Ткачук О.А;
 •  «Російська мова» (автори: І.Н.Лапшина, Н.Н.Зорька) – Вишневська І.В.

Вчитель Шевченко Л.В. виступила з повідомленням на тему: «Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  2 класу». Керівник творчої групи провела підсумок роботи творчої групи за рік, де зазначила, що група працювала плідно, творчо та результативно.

Під час роботи творчої групи проводилась робота між засіданнями в таких напрямках:

1. Опрацювання навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів для 2 класу: українська мова, математика, природознавство, образотворче мистецтво, трудове навчання, основи здоровя 2011року

2. Вироблення практичних стратегій впровадження нової програми у навчальний процес.

 1.  Проведення відкритих уроків у 1-х класах:
 •  Ляшенко Н.А.  Урок  математики «Склад числа 10». 31.10.12р.
 •  Пономаренко В.Г. Урок читання «Про Осінь і букву «ес». Урок-подарунок від Осені». 05.11.2012р.

 

Урок навчання грамоти у 1Б класі (вчитель Пономаренко В.Г.)

Вчителі творчої групи неодноразово виступали на міських семінарах. Зокрема,  у січні 2013 року вчителі початкових класів Степанко В.Б, Вишневська І.В. та заступник директора з НМР Табальчук С.В. виступали з презентаціями порівняльних аналізів програм для 2-х класів 2006 та 2011 років ( українська мова, математика, природознавство) у ЗОШ №16 перед вчителями 1-х класів міста Кіровограда.

 

19 березня 2013 року вчителі СтепанкоВ.Б., Вишневська І.В. та Ткачук О.А. виступали з презентаціями підручників (українська мова, математика, я і Україна, образотворче мистецтво, основи здоров’я)  та порівняльних аналізів програм для 1-х класів у ЗОШ № 34 перед вчителями 4-х класів міста Кіровограда.

 

20 березня на базі ЗОШ № 31 проводився семінар - практикум для заступників директорів з навчально – виховної роботи, які відповідають за  початкові класи, на якому керівник творчої групи Вишневська І.В. презентувала роботу даної творчої групи та обмінялась досвідом і напрацюваннями з проблеми реалізації Державного стандарту у закладі через впровадження нових навчальних програм 1-4 класів.

17 квітня 2013 року був проведений семінар- практикум для вчителів 1-х класів навчальних закладів міста на базі ЦМСПС, де заступник директора Табальчук С.В., вчителі Степанко В.Г. та Ткачук О.А. презентували підручники для 2-х класів - «Математика» (автори: Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька) – Табальчук С.В.;

 •  «Математика» (автор І. Богданович) – Степанко В.Б;
 •  «Основи здоров’я» (автор О.В. Гнатюк) – Ткачук О.А;
 •  «Російська мова» (автори: І.Н.Лапшина, Н.Н.Зорька) – Ткачук О.А.

На наступний навчальний рік творча група планує вивчити програми та провести порівняльний аналіз програм для 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також опрацювати нові підручники для 3-4 класів.

Матеріали роботи шкільної творчої групи з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти узагальнено для шкільного методичного кабінету.

 

 

Наказ "Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році"

 

План методичної роботи

 


 

src=

/lip