Комунальний заклад "Гімназія "Інтелект" Кропивницької міської ради"

 

ШМО учителів біології, хімії

2023 - 2024 н.р.

Звіт про проведення Предметного тижня з біології, хімії, природознавства "Пізнання починається із здивування" (06.11-10.11)

 

2020 - 2021 н.р.

 

 

2019 - 2020 н.р.

 

 

2018 - 2019 н.р.

 

 

2017 - 2018 н.р.

 

 

Про проведення I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

з   біології  та  хімії  у 2017/2018 навчальному році.

     

       Згідно з графіком проведення шкільних олімпіад 03 жовтня відбулася шкільна предметна олімпіада з хімії.

Учасники шкільної предметної олімпіади з хімії виявили глибокі знання з предмету, творчо застосовували їх під час виконання нестандартних завдань, учні вміють  висувати гіпотези та ідеї, спрямовані на розв’язання хімічних завдань.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі  олімпіади

Класи

Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів

 
 

І

ІІ

ІІІ

 

9

8

1

1

1

 

11

9

1

1

1

 

6

10

1

1

-

 

9

11

1

1

1

 

37

Всього

4

4

3

 

 

 

         Згідно з графіком проведення шкільних олімпіад 11 жовтня відбулася шкільна предметна олімпіада з біології.

        Основними  завданнями  олімпіади з біології було виявлення та розвиток обдарованих учнів, формування творчого покоління молодих науковців та практиків; підвищення інтересу до поглибленого вивчення біології, прищеплення  учнівської молоді навичок дослідницької роботи; пропаганда досягнень науки,  техніки та новітніх  технологій популяризація серед молоді робітничих професій; виявлення, поширення   і  впровадження  в  навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання;

        Олімпіада  проходила серед учнів 6 – 11 класів. В ній прийняло участь  40  учнів.

 

 

К-сть учнів, які брали участь   етапі олімпіади

Класи

Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів

 

 

 

 

І

II

ІІІ

5

6

1

1

1

 5

7

2

1

1

5

8

1

1

1

 8

9

1

1

3

 5

10

1

1

1

12

11

1

2

1

40

Всього

7

7

8

 

 

 

  Презентація кафедри    

 

/uploads/editor/3458/396720/sitepage_49/files/prezentaciya_mo_uchiteliv_biologii_himii.pptx

 

 

 

СКЛАД  МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ


Останнє відвідування: 
14 черв. 2020 18:24
Відгуки: 0

Останнє відвідування: 
5 трав. 2020 20:09
Відгуки: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема шкільного  методичного об’єднання вчителів біології, хімії:

 

         «Формування освіченої, гуманістично спрямованої, фізично, психічно та соціально здорової особистості».

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ КАФЕДРИ

 

Голова Методичного об'єднання - Ларіонова Тетяна Іванівна

 

 №

з/п

П.І.П.

вчителя

Посада

Кваліфікаційна

категорія

Педагогічне

звання

Проблема над якою

працює вчитель

 1.

 

ЛАРІОНОВА

Тетяна

Іванівна

вчитель

біології

вища вчитель-методист

Проблемне навчання на уроках біології в умовах особистісно – орієнтованого  навчання.

 

2.

БОЙКО  

Ірина  

Антонівна                  

вчитель

хімії

вища  

Компетентнісний підхід у системі

викладання хімії 

 

3.

МАРЧЕНКО

Алла

Григорівна

вчитель біології перша старший вчитель

ІФормування духовно – моральної компетентності учнів на уроках біології.

 

 

 

 


 

 
4 квітня відбулося засідання циклового методичного об'єднання вчителів біології, хімії. На засідані  вчителі  заслухали та обговорили питання: 

1.Доповідь на тему «Формування в учнів загально – культурної  компетентності  на уроках хімії.»     (Бойко  І.А.)                                                                                     2.Обговорення заходів до проведення місячника   екології.                                       3.Обговорення підсумків проведення  предметного тижня з біології, хімії.                             4.Огляд - дискурсія методичних новинок.

 

 


 Вчителі кафедри взяли активну  участь в проведенні методичного тижня «Уроки показують майстри педагогічної праці», провели відкриті уроки з біології, природознавства, хімії.

       


 

10 березня 2016 року шкільна команда екологічної агітбригади "Еколог" прийняла участь в міському конкурсі екологічних агітбригад.

 

 


На засіданні кафедри заслухали звіт вчителя хімії  Бойко І.А. 

Про проходження курсів підвищення кваліфікації

вчителів хімії,біології, екології та природознавства

Терміни навчання: 22 лютого – 11 березня 2016 року

    

    Курси проходила за індивідуальним планом, який включав три модулі: соціально-гуманітарний,  професійний, діагностико-аналітичний. Згідно з модулями навчання були розглянуті питання:

1.     Філософія і соціологія освіти. Компетенції і компетентності в освітній діяльності вчителів

2.     Нормативно-правове забезпечення освіти. Нормативно-правове забезпечення змісту  і структури освіти

3.     Українознавство і формування  національної свідомості. Шляхи формування регіонально-культурологічної компетентності у процесі викладання освітньої галузі «Природознавство»

4.     Основи безпеки життєдіяльності . Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Профілактика травматизму

5.     Сучасна методика викладання предмета хімія

6.     Вимоги до сучасного уроку в умовах компетентнісного навчання. Інноваційні підходи до реалізації змісту шкільного курсу біології

7.     Google – сервіси як засіб , упорядкування інформаційно-навчального середовища

8.     Педагогічна інноватика. Організаційно-методичні аспекти застосування інтерактивних технік у навчально-виховному процесі

9.     Сучасний стан розвитку природничих дисциплін. Завдання екологічної освіти на сучасному етапі. Екологічна безпека уранового виробництва

10.                       Сучасна педагогічна психологія

11.                       Розвиток навичок продуктивної комунікації між учасниками навчально-виховного процесу

12.                       Педагогічна практика

13.                       Сучасні технології оцінювання якості освіти.  Готовність вчителя до підсумкової атестації

14.                       Залік (звіт про виконання випускної роботи)

 

 

Форма звітності у вигляді: підготовка тез документів, матеріалів літературних, електронних джерел з означеної теми, відвідування лекції з написанням конспектів, опрацювання нормативних документів у вигляді дайджесту, складання календарне планування курсу хімії за новою програмою  (8 клас), опису власного педагогічного досвіду роботи, складання 2-х конспектів уроків хімії (8 клас нова програма), розв’язування одного із варіантів ДПА з хімії за 2015 рік, презентації випускної творчої роботи і звіту; оформлення персонального сайту із розміщенням на ньому матеріалів (https://sites.google.com/site/sajtucitelahimiiebojkoia/), анкетування.


 

ЗВІТ

про проведення Предметного тижня з біології, хімії

 (08.02 - 12.02.16р.    )

     В період з    08.02 - 12.02.16р.    було проведено предметний тиждень під девізом « Цей дивовижний світ природи », згідно за планом роботи методичного об’єднання.  Тиждень розпочався виставкою предметних газет. Кращі газети  були випущені учнями : 7-А,Б, В, 6-А,  8 – А ;  9 А, Б,В, 11-А,Б,10. Стінівки містили цікавий, пізнавальний,  науково – популярний матеріал з хімії та біології, викликали інтерес учнів школи, , що стосувався історії розвитку хімії, вмісту хімічних елементів в продуктах харчування, цікавих дослідів, екологічних та соціальних проблем, пов’язаних із хімією тощо, цікавий матеріал про рослинний та тваринний світ, про вчених  біологів, особливості людського організму. Газети мали велике пізнавальне значення.

       Дуже цікаво пройшла      зоологічна вікторина  «Цікаво про  тварин»:     в 7 – А класі   (вч. Ларіонова Т.І.) , учні  з задоволенням розгадували загадки, відповідали на запитання про тварин, доповнюючи їх своїми знаннями  про цікаві факти з життя тварин . Кращими знавцями тварин показали себе  Єреп Є.,  Качалкова Ю., Ткаченко О., Негрієнко М.   Метою даного заходу було ознайомлення учнів із життєво важливими та цікавими фактами із тваринного світу, значенням його для людини, а також формування зацікавленості дітей до біології, розвиток у них інтересу до навколишнього світу та проблем навколишнього середовища.

        Було проведено у 9-А класі конференцію «Про аскорбінку знаємо все?» (вч.Бойко І.А. )Даний захід мав на меті  поглибити та розширити знання учнів про органічні сполуки. підвести учнів до думки, що знання про будову і властивості вітамінів – основа запоруки їхнього здоров’я. Під час проведення заходу слід відмітити учнів: Василено Д., Горбачова І., Ситнік А., Чумаченко К., Чумаченко А., Щека М. Яскраві та змістовні газети оформили учні 9-А, 9-Б класу: Догарова А., Цешковський О.  

        Серед учнів 10 класу пройшов захід «Весела хімія» (вч.Бойко І.А. ): гра-конкурс (відповідно до телегри «Перший мільйон»), що мав на меті розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, комунікативну та соціальну компетентності учнів; формувати вміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях; виховувати інтерес до вивчення предмета. Під час проведення заходу відмітились наступні учні: Груба О.,Дробот Ю., Ільвакова А., Конкс Д., Подкопаєв Д., Романенко І., Третяков А., Шубін Є.

           Дуже цікаво пройшов   «Брейн –ринг» у 8 – Б  класі   (вч. Ларіонова Т.І.), готуючись до заходу   учні  підготували легенди та міфи, казки та цікаві історії про тварин ,  зробили малюнки цих тварин. Цей захід має пізнавальне, естетичне значення , розвиває інтерес учнів до вивчення біології, викликає бажання охороняти тварин.   Найбільшу активність під час бейн - рингу виявили такі учні: Троян  Є., Ласкавська М., Аль – Хумран Салем, Бірзул Д., Кравець В., Вівденко О..

     Для учнів 8-Б класу  також було проведено КВК «Хімічний калейдоскоп» (вч.Бойко І.А.). Метою цього заходу було зацікавити учнів вивченням предмета хімії, з допомогою різних конкурсів, ігор, питань вікторини виявити їх знання й уміння з хімії. Серед учнів слід відмітити: Ласковську М., Хворостовську К., Діордієву Л., Троян Л., Годованця Є., Вівденко О., Суєтіну Д., Коріньовську Д., Павлюхіна В., Тищенко В., Бірзула Д.

       У 10    класі було проведена  вікторина " Людина і птахи" (вч. Марченко А.Г.)  . Найкращі знання мають про птахів висвітлені в казках та літературі.  Найбільш активними були Груба О., Конкс Д., Ільвакова А..

       Розважальна гра   для учнів 6 – х  класів "Вегетативні органи рослин"  (вч. Марченко А.Г.) проілюструвала ерудицію учнів, їх інтерес до ботаніки, бажання її вивчати.   Змагалися учні двох класів 6А та 6Б класів. Перемогли учні  6А класу. Але і в 6 Б класі були дуже активні учасники: Дмітрієнко Б.,  Молочко Є., Коростієнко К.. В 6- А класі найкращими були  Омельченко  М.,  Малишева  В., Муравченко Н..

        Цікавим був  виховний захід: «Турбота про тварин «Щаслива лапа» для учнів 5 – х класів (вч. Марченко А.Г.)  Учнів зацікавив весь матеріал. Було задано багато питань. Учні доповнювали своїми розповідями про своїх тваринок, і всі погодлися з тим , що тварин необхідно захищати і оберігати.

         Для учнів 7-Б класу пройшов конкурс «Хімічне свято» (вч.Бойко І.А.). Даний захід дозволив поповнити знання учнів новими відомостями, досить значну увагу було приділено-різним історичним фактам, курйозним випадкам та серйозним проблемам, що стосуються певних сполук, Розв’язування нестандартних завдань дозволить учням поглибити знання з хімії, розширити кругозір, сприяти розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, сприяти формуванню логічного мислення. Під час проведення заходу себе показали учні: Боришполь Т., Зрівець В., Ковтун М., Просяник Є., Хоменко А., Зеленко.  

      Учні  9 – А  класу провели  ділову гру  "Ми судимо сигарету"                                  (вч. Ларіонова Т.І.),  суд визнав сигарету винною: у навмисному замаху на життя і здоров'я людини, його майбутнє;у посяганні на право людини жити в чистому навколишньому середовищі;у створенні пожежонебезпечної обстановки. Суд засудив до висилки сигарету  з 31 школи. За виконання вироку призначив відповідальним Раду школи.  Представники 9 А класу збираються  виступити на найближчому засіданні  ради  школи  з конкретними пропозиціями про заходи  боротьби з палінням. Активними учасниками процесу були учні Василенко Д., Горбачова І., Ситнік А., Чумаченко К., Чумаченко А., Щека М., Неня В., Степаненко Д., Терещенко М.. Захід має значне виховне значення заохочуючи дітей до здорового способу життя, учні переконалися в шкідливому впливові паління  на організм людини.                                                 

Протягом тижня учні  5 – 11 класів проглянули відеофільми  «Кіноподорож в  світ природи » , про   природу ,  життя тварин   (вч. Ларіонова Т.І.),  які виховували у учнів інтерес до природи і бажання захищати і оберігати її.         Шкільна команда готувалася   до виступу в міського конкурсі екологічних агітбригад.  

Тиждень завершився підведення підсумків проведення предметного тижня, вчителі проаналізували заходи які проводили, щоб врахувати недоліки під час проведення предметного тижня в наступному навчальному році.  

                                                                                                                                       


 

 На черговому засіданні кафедри було заслухано звіт про проходження курсів в Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  ім.  В. Сухомлинського  вчителя біології  Марченко А. Г

 

Тема курсів « Мотивація пізнавальної  активності учнів як засіб підвищення ефективності навчально - виховного процесу».

 

Курси відбулися з 30.11.2015  по 11.12.2015 року.

На курсах були прослухані лекції Калініченко Н. А.

1.  Мотивація пізнавальної активності учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

2.  Мотивація пізнавальної діяльності учнів.

3.  Методологічні аспекти сучасного уроку біології.

                                                                      Казначєєвої М.С.

 Методика викладання тем « Цитологія» й « Одноклітинні організми».

                                                                       Войтко В. В.

Психолого-педагогічні аспекти роботи з подоланням  проявів насильства в освітньому середовищі.

                                                                       Кендюковаї А. А.

Портфоліо як інструмент  оцінювання діяльності  вчителя та учнів.

                                                                        Литвина С. М.

Науково-методичне забезпечення викладання шкільного курсу біології.

 

Був відвіданий відкритий урок  учителя-переможця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2010» , номінація біологія Тасенко Л. О. вчителя ЗОШ№ 16.

В кінці курсів був виконаний курсовий проект на тему

 « Система екологічного виховання», який був успішно захищений.

Також всі приймали активну участь в конференції з обміну освідом.

 

 

 

  13 березня 2015 року шкільна команда "Еколог" прийняла участь в міському конкурсі екологічних агітбригад "Земля - наш  спільний дім" ,  виступ команди був відзначений ІІІ місцем.

 

 

 

Формування ключових компетентностей учнів на уроках біології та хімії. З досвіду роботи педагогічного колективу навчального закладу)

ЗВІТ

про проведення Предметного тижня

з біології, хімії (09.02 - 13.02.15р.    )

 

     В період з   09.02 - 13.02.15р.було проведено предметний тиждень під девізом « Знай, люби і бережи », згідно за планом роботи методичного об’єднання.  Тиждень розпочався виставкою предметних газет. Кращі газети  були випущені учнями : 7-А, 6-А, 6-Б, 6-В, 7- Б ,  8 – А, 8-Б, 8-В;  9 А, Б,11,10 – А . Стінівки містили цікавий, пізнавальний,  науково – популярний матеріал з хімії та біології, викликали інтерес учнів школи, , що стосувався історії розвитку хімії, вмісту хімічних елементів в продуктах харчування, цікавих дослідів, екологічних та соціальних проблем, пов’язаних із хімією тощо, цікавий матеріал про рослинний та тваринний світ, про вчених  біологів, особливості людського організму. Газети мали велике пізнавальне значення.

       Дуже цікаво пройшов      усний журнал: «Мандрівка в квіткову країну , країну казок та легенд»   серед учнів 6-х класів (вч. Ларіонова Т.І.) , учні підготували цікаві легенди, міфи про квіти, свої розповіді учні ілюстрували власними малюнками. Цікаві матеріали підготували учні 6 – А  Тітовська А, Павлова В., Ткаченко О., 6 – Б Зрівець В., Хоменко А., Ціцей В., 6 – В Новікова Є., Аношкін М., Гнатенко О. Цей захід має пізнавальне, естетичне значення , розвиває інтерес учнів до вивчення біології, викликає бажання охороняти  рослини.  Дуже цікаво пройшов у 5-В класі   пропедевтичний урок хімії «У гостях у казки» (вч.Бойко І.А.),що мав на меті формувати уявлення про світ казкової хімії на основі персонажів казкових героїв, викликати в майбутньому зацікавленість учнів до вивчення природничої науки хімії. Найбільшу активність під час уроку виявили такі учні: Созонович О., Удудяк Б., Санжара М., Савіцька Є..  У 7-А   класі було проведено виховний  захід: «Хімія і наше життя» (вч.Бойко І.А.), під девізом «Всі ми поєднуємо з хімічною наукою подальший прогрес у пізнанні світу, що нас оточує...». метою даного заходу було ознайомити учнів із загальноприйнятими складовими здоров’я; поглибити знання; з’ясувати позитивний і негативний вплив продуктів хімії на довкілля та організм людини.  Розважальна гра «Поле чудес» для учнів 7 – х  класів проілюструвала ерудицію учнів, їх інтерес до ботаніки, бажання її вивчати. Кращими гравцями стали Труш Аліна (7 – А), Ласковська Марія (7 – Б). Вікторина: «Людина та її здоров’я»  (вч. Марченко А.Г.)  в 9 – Б класі була проведена з метою поглибити знання учнів про організм людини, цікавими запитання були з тем : анатомія, гігієна, косметологія, кулінарія і здоров’я. Переможцями стали Ільвакова А., Мамига В., Подкопаєв Д., Шевельов А.. Дуже цікаво пройшов   конкурс "Знавці природи" серед учнів 5-х класів (вч. Марченко А.Г.) , учні з задоволенням відповідали на цікаві запитання про світ природи. Мета даного заходу виховувати любов до природи, бережне ставлення до неї, розширити знання дітей про світ рослин і тварин, явища природи. Природа – наш дім. Дім, в якому ми живемо і частинкою якого ми з вами є. Найбільш активними були учні 5 – А класу Бачуріна Л., Бабич  К., Котляр  А., Біченко О., Нетус М., Машак М.. Цей захід має пізнавальне  значення , розвиває інтерес учнів до вивчення біології, викликає бажання вивчати світ природи. Учні 11 класу прийняли участь в  екологічній конференції  «Екологічна криза сучасності»

(вч. Ларіонова Т.І.) ,представили свої роботи висловивши занепокоєння екологічною ситуацією на планеті, в Україні, на Кіровоградщині, показали, що вони знають основні екологічні проблеми нашої країни та людства планети і  не є байдужими, учні пропонували свої шляхи вирішення цих проблем. Старшокласники показали свою екологічну грамотність та культуру хотілось би відмітити підготовку   Пилипенко Я., Соколенко К., Бабич Є., Овчиннікової В..

Біологічний марафон «Клітина – чарівна країна» (вч. Ларіонова Т.І.) в 10 класах показав, що найерудованішим знавцем будови та процесів життєдіяльності клітини виявилася учениця 10 – А класу Алтушова Аліна. У 10-А   та 11-му   класах було проведено  «Хімічний марафон» (вч.Бойко І.А.), гра мала на меті систематизувати знання учнів з хімії. Під час заходу себе проявили: Алтушова А., Васільєва В., Особлюк В., Пилипенко К., Чорна Д. (10-А), Бабич Є., Овчиннікова В., Соколенко К..

     У 9-А   пройшла інтелектуально-розважальна гра з хімії та біології , яка мала на меті викликати інтерес до вивчення природничих наук; викликати бажання розкривати таємниці хімії та біології; пов’язувати свої знання з практикою. Дуже добре до заходу підготувались: Третяков А., Константінова А., Груба О., Дробот Ю., Павлова В., Дубівка М., Конкс Д..

       Інтелектуально – розважальна гра  з хімії    Форт Буаяр було проведено у 8-А класі  . Метою гри було узагальнити і систематизувати знання учнів з хімії; розвивати логічне, мислення, творчість, працьовитість, впевненість у власних силах; вчити швидко і правильно орієнтуватись у нестандартних ситуаціях, допомагати один одному. Під час гри гарні знання з хімії  показали учні  Щека М. , Василенко Д., Догарова А., Чумаченко А., Чумаченко К., Поросюк О..

       Зоологічний брейн – ринг для учнів 8 – х  класів провела вч. Ларіонова Т.І., готуючись до заходу   вони підготували легенди та міфи, казки та цікаві історії про тварин ,  зробили малюнки цих тварин. Цей захід має пізнавальне, естетичне значення , розвиває інтерес учнів до вивчення біології, викликає бажання охороняти тварин. Кращими були (8 – А) Щека М. , Василенко Д.,  Догарова А., Чумаченко А., Чумаченко К., (8– Б ),  Некрасова І., Гавриленко О., Дзеркаль Р., Журавльова Л.,  (8 – В) ,  Давидейко І.,  Савченко В.,  Домська В., Мацепа А., Минайленко А..                                        

      Протягом тижня учні  5 – 11 класів проглянули відеофільми  «Цей дивовижний світ природи » , про   природу ,  життя тварин   (вч. Ларіонова Т.І.),  які виховували у учнів інтерес до природи і бажання захищати і оберігати її.

      Шкільна команда готувалася   до виступу в міського конкурсі екологічних агітбригад.    Тиждень завершився підведення підсумків проведення предметного тижня, вчителі проаналізували заходи які проводили, щоб врахувати недоліки під час проведення предметного тижня в наступному навчальному році..

 

 

 

         

 

 

 

 

ЗВІТ

про проведення Предметного тижня

з біології, хімії (07.04 - 11.04.14р.    )

 

     В період з   07.04 - 11.04.14р.    було проведено предметний тиждень під девізом «Чарівна країна – царство природи», згідно за планом роботи методичного об’єднання.  Тиждень розпочався виставкою предметних газет. Кращі газети  були випущені учнями : 5-А, Б ,В кл.,  8 – А,Б ;  9 А, Б, В  . Стінівки містили цікавий, пізнавальний,  науково – популярний матеріал з хімії та біології, викликали інтерес учнів школи, мали велике пізнавальне значення.    

         Дуже цікаво пройшла   Пізнавальна вікторина "Знавці природи" серед учнів 6-х класів (вч. Марченко А.Г.) , учні з задоволенням відповідали на цікаві запитання про світ природи. Найкращими знавцями показали себе учні 6 – А класу . Цей захід має пізнавальне  значення , розвиває інтерес учнів до вивчення біології, викликає бажання вивчати світ природи. Хімічні  гра: «Не заблукати в лабіринті»  (вч.Бойко І.А.) показала знання  початкових хімічних понять: валентності, хімічних елементів, фізичних та хімічних явищ учнями  7 – х класів, гарні знання з хімії  показали учні Дубіна Б., Щека М. , Василенко Д.,Догарова А., Стипаненко Д.

(7– А ),  Некрасова І., Гавриленко О., Дзеркаль Р., Журавльова Л.,  (7 – Б) ,  Давидейко І.,  Савченко В.,  Домська В., Мацепа А., Минайленко А..(7 – В ). Гра розвиває інтерес до хімії, розвиває загальну ерудицію учнів.  Хімічну гру :  «Я люблю хімію»  для учнів 8 – х  класів провела вч. Дробаха Н.І. Дуже добре підготувалися до заходу учні 8 – А  класу Третяков А., Константінова А., Груба О., Дробот Ю., 8 – Б  Ільвакова А., Вольдемаєр Е., Романенко І., Мамига В..   На високому рівні пройшла розважальна гра «Зоряний час» також серед учнів 5 – х класів    (вч. Марченко А.Г.), найактивнішими учасниками гри були учні : Ціцей В., Павленко А., Просяник Є., Зрівець В. (5 - Б), Стасенко К. , Гнатенко О., Новікова Є.,  Олексієнко Д.   (5 – В ).    Шкільна команда  екологічної агітбригади «Хто як не ми»  виступила перед учнями 3 – 4 х класів , які з цікавістю приймали переможців міського конкурсу  екологічних агітбригад , виступ має велике виховне значення так  як викликає бажання учнів охороняти навколишню природу, розвиває екологічну свідомість школярів.  Цікаво пройшов біологічний марафон «Незвичайні гриби» (вч. Ларіонова Т.І.) ,учні 7 – х класів підготували багато цікавої інформації про незвичні гриби, свої розповіді вони ілюстрували малюнками, фотографіями, підготували електронні презентації кращими були роботи Догарової А., Козловської А. (7 – А), Колонтаєва А., Журавльової Є.  (7 – Б)  В  інтелектуальній  грі  “Щасливий випадок”(вч. Ларіонова Т.І.)  Перемогу здобула команда учнів 9 – В класу, яка показала  кращі знання, свою ерудиці. В біологічний бридж: «Еволюція і розвиток життя на Землі»  

(вч. Ларіонова Т.І.) грали учні 11 – х класів, кращі знання показали учні 11 – б класу  Уманець А., Чухряєва А..  Біологічна вікторина «Знайомі незнайомці – птахи» (вч. Ларіонова Т.І.)для учнів 8 – А  довела, що учні знають і охороняють птахів рідного краю, кращі знання показали учні  Третяков А., Павлова В., Дубівка М.. Пізнавальною була хімічна конференція  для учнів 9 – х  «Органічні сполуки. Властивості аскорбінової кислоти» (вч. Бойко І.А.), учні познайомилися з хімічними властивостями аскорбінової кислоти, її впливом на організм людини. Треба відзначити підготовку учнів Меднікової К., Мельник В., Коннової А, Чорної Д., Слободяна А., Гершкул А.. Весело змагалися показуючи свої знання хімії під час КВК  учні 10 – 11 класів, перемогла команда 10 класу Бабич Л., Чалий О., Макаренко А., Пилипенко Я., Соколенко К.. А у учнів 8 – Б  кл. відбувся   « Зоологічний турнір» (вч. Марченко А.Г.) . Цікаво було розв’язувати  кросворди та гратися в біологічні  розваги , найактивнішими учасниками ігр  були учні Ільвакова А., Подкопаєв Д., Канаєва К. . Конкурс загадок   про   природу  (вч. Ларіонова Т.І.)  пройшов в 5 – А класі, кращими знавцями природи показали себе  Літвіненко М., Чабанов Д., Просяник Е., Павлова В..

      Протягом тижня учні  5 – 11 класів проглянули відеофільми  «Цей дивовижний світ природи » , про   природу ,  життя тварин   (вч. Ларіонова Т.І.),  які виховували у учнів інтерес до природи і бажання захищати і оберігати її.

      11 квітня, 137 учні   1-9 класів взяли участь в Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Весняний колосок - 2014», учні з цікавістю працювали над завданнями конкурсу показуючи свої знання природничих наук і з нетерпінням чекають результатів.    Тиждень завершився підведення підсумків проведення предметного тижня, вчителі проаналізували заходи які проводили, щоб врахувати недоліки під час проведення предметного тижня в наступному навчальному році..

       Учні школи приймають активну участь в Міжнародних природничих конкурсах  «Колосок» і «Геліантус», при цьому показують гарні результати. 

   В листопаді  учні  1-10 класів взяли участь в Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Осінній колосок - 2013», учні з цікавістю працювали над завданнями конкурсу показуючи свої знання природничих наук. 

 

Учасників по рівнях

1 – 2 класи

3 – 4 класи

5 – 6 класи

7 – 8 класи

9 – 11 класи

Всього

учасників

2

44

28

9

7

90

 

 

 

 

 

Сертифікати

«Золотий

колосок»

«Срібний колосок»

«Колосок»

«Енергія

у неживій

природі»

«Енергія

у  живій

природі»

«Енергія

і речовини»

5

27

4

24

50

 

 

Клас

Кількість

учасників

«Золотий

колосок»

«Срібний колосок»

«Колосок»

«Енергія

у неживій

природі»

«Енергія

у  живій

природі»

«Енергія

і речовини»

1 – В

2

 

2

1

1

 

3 – Б

15

1

4

-

2

9

3 – В

8

2

6

1

6

 

3 – Г

6

1

4

-

4

 

4– А

4

 

3

 

3

1

4– Б

6

1

1

 

1

3

4– В

5

 

5

 

4

 

5– А

20

 

1

2

3

14

5– Б

3

 

 

 

 

3

6– А

1

 

 

 

 

1

6– Б

4

 

 

 

 

4

7– А

4

 

1

 

 

3

7– Б

1

 

 

 

 

1

8– А

1

 

 

 

 

1

8– Б

3

 

 

 

 

3

10

7

 

 

 

 

7

 

 

 

В квітні  136 учнів 1-10 класів взяли участь в Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Весняний колосок - 2013», учні з цікавістю працювали над завданнями конкурсу показуючи свої знання природничих наук і з нетерпінням чекають результатів.

 

Клас

Кіл-сть  учасн.

7

2

1

3

12

2

7

3

12

13

9

3

10

5

9

10

2

7

5

2

7

 

   Учениця 8 – А класу Константінова Аліна зайняла ІІІ місце в міському етапі Всеукраїнської олімпіади з біології .(вч.Ларіонова Т.І.)   

   Шкільна команда «Еколог» зайняли ІІ  місце в міському конкурсі екологічних агітбригад, були нагороджені грамотою міського відділу освіти.(вч.Ларіонова Т.І.)

 

      Вчителі кафедри прийняли активну участь в проведенні екологічного місячника.

         Вчителі методичного об’єднання дали відкриті уроки .

 

п/п

Прізвище, ім`я,  по  батькові

                  вчителя

Клас

Дата

Тема уроку

1

Марченко А.Г.

30.09

Дихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів.

2.

Ларіонова Т.І.

18.10

Явища природи. Фізичні явища та їх різноманітність.

3

Дробаха Н.І.

13.11

Нерозчинні основи, розкладання нерозчинних основ під час нагрівання. Використання основ.

4

Бойко І.А.

12.11

Валентність. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

5

Марченко А.Г.

16.12

Родючість грунту та способи її підвищення. Поняття про добрива.

6

Марченко А.Г.

10.02

Сезонні явища у житті землеводних.

7

Ларіонова Т.І.

18.03

Зорова сенсорна система.

8

Марченко А.Г.

17.03

Перетворення і збереження енергії.

9

Бойко І.А.

10

20.03

Короткі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні.

10

Дробаха Н.І.

19.03

Узагальнення знань по темі: «Періодичний закон, періодична система Д.І.Мендєлєєва».

 

 

    Вчителі показали високий рівень методичної підготовки, використання інтерактивних методів навчання на уроках біології, хімії   з метою формування освіченої, гуманістично спрямованої, фізично, психічно та соціально  здорової особистості.

Предметний тиждень

 

В період з 08 .04 по 12.04.2012р. було проведено предметний тиждень під девізом «Знай, люби і бережи!» , згідно за планом роботи методичного об’єднання.  Тиждень розпочався виставкою предметних газет. Кращі газети  були випущені учнями :7-А, Б  кл.,  8 – А,Б,В;  9 А, Б ;  11А,Б. Стінівки містили цікавий, пізнавальний,  науково – популярний матеріал з хімії та біології, викликали інтерес учнів школи, мали велике пізнавальне значення.    

         Дуже цікаво пройшла   ботанічна вітальня:  «Квіти в   міфах та легендах»

серед учнів 7-х класів (вч. Ларіонова Т.І.) , учні підготували цікаві легенди, міфи про квіти, свої розповіді учні ілюстрували власними малюнками. Цей захід має пізнавальне, естетичне значення , розвиває інтерес учнів до вивчення біології, викликає бажання охороняти  рослини. Дуже добре підготувалися до заходу учні 7 – А  класу Третяков А., Константінова А., Груба О., Дробот Ю., 7 – Б  Ільвакова А., Вольдемаєр Е., Романенко І., Мамига В..   На високому рівні пройшла Хімічна гра : «Найрозумніший»  також серед учнів 9 – А класу    (вч. Дробаха Н.І.), найактивнішими учасниками гри були учні : Соколенко К., Бабич Л., Чала А., Цируленко В., Пилипенко Я.. Цікаво було розв’язувати  кросворди та гратися в хімічні  розваги учням 7 – А класу (вч. Дробаха Н.І.), найактивнішими учасниками ігр  були учні Ахмедов Р., Груба О., Дубівка М., Момот А. (7-А). Серед учнів 9 – х класів було проведено  анкетування : «Чи знаєш ти про вплив тютюнового диму?»,  матеріали показали, що учні знають про шкідливість тютюнового диму , зі складом  якого та його впливом  познайомилися на уроках біології, але нажаль не всі можуть протиставити себе цій шкідливій звичці, особливо серед своїх однолітків. Є надія, що ті учні, що палять кинуть цю згубну звичку. Рішуче  висловили своє ставлення   до цього питання Кричун К., Чалий О., Чала А., Пилипенко Я.. В 8 – х було проведено Вечір присвячений

Д.І. Менделєєву « Спалах зірки»  (вч.Бойко І.А.), учні цікаво розповідали про видатного вченого, хіміка Д.І. Менделєєва , найактивнішими учнями були учні Гершкул А., Пікаш Д., Савченко В., Забродіна К. (8 – В ),Ленів Ю., Пилипенко К., Коннова Н., (8 – А), Васильченко О., Шаповалов О., Меднікова К., ( 8 – Б ).

Хімічну пізнавальну  гру «Ерудит»  серед учнів 11-Б  провела учитель Бойко І.А.   найєрудованішими  себе показали учні  Прихода А.,  Бугай Д., Ткаченко П., Ткаченко М., Довгенко В., вони довели, що хімія ще цікава наука за якою майбутнє. Учні 10 –х класів  прийняли участь в хімічному  марафоні (вч.Бойко І.А.), кращими на хімічній дистанції були Станкова К., Уманець А., Данчул В.(10 – Б ), Удодяк В., Бикова С. , Федосєєва І., Проценко С. (10 – А ). 

      Учні 5-х класів з задоволенням розгадували    загадки  про природу (вч.  Марченко А.Г.),  свої здібності та знання природознавства  показали  Романченко Д., Кікул С., Шалига Д. (5 – А),  Уваровський О., Філінський М., Бірзул Д. (5 – Б ), Лапіна К., загорський Е.. В  6 – х класах Марченко А.Г.  провела вікторину: «Чи знаєш ти природознавство», кращими були учні

Дубіна Б., Щека М. ,Василенко Д., (6 – А ),  Некрасова І., Гавриленко О., Дзеркаль Р., Журавльова Л., ..(6 – Б) ,  Давидейко І.,  Савченко В., Дорохов В., Кочетов Д.(5-В).  Екологічна гра «Щасливий випадок» серед учнів 11 – х класів

 (вч. Ларіонова Т.І.), показала, що учні знають основні екологічні проблеми нашої країни та людства планети і вони не є байдужими, учні пропонували свої шляхи вирішення цих проблем. Учні показали свою екологічну грамотність та культуру найактивнішими були Ткаченко А.,  Воронянська Л., Черниш А., Денисова А., Біляков В. ,Філіпова В. (11А), Споднєвський К.,Прихода А.,  Балабушка І., Скічко Д.,  (11Б).  Пізнавальну  вікторину "Хімія і Ко" для учнів 9 – Б класу провела Бойко І. А., під час гри  учні  переконалися , що хімія  це дивовижна наука , познайомилися з хімічними чудесами ,  найєрудованішими учнями були : Чалий О., Кричун К., Філіп’єв І., Щербатюк О..             

      Протягом тижня учні  5 – 11 класів проглянули відеофільми  «Цей дивовижний світ природи » , про   природу ,  життя тварин   (вч. Ларіонова Т.І.),  які виховували у учнів інтерес до природи і бажання захищати і оберігати її.

      12 квітня, 174 учні   1-11 класів взяли участь в Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Весняний колосок - 2013», учні з цікавістю працювали над завданнями конкурсу показуючи свої знання природничих наук і з нетерпінням чекають результатів.  Протягом тижня йшла активна робота по підготовці до міського конкурсу екологічних агітбригад, який відбудеться 23 квітня. Учні готували сценку, виготовляли сценічні декорації, костюми, підбирали музикальний супровід, вчилися виразно декламувати вірші.Тиждень завершився

підведення підсумків проведення предметного тижня, вчителі проаналізували заходи які проводили, щоб врахувати недоліки під час проведення предметного тижня в наступному навчальному році..

 

"Весняний колосок - 2013"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 правило  екологічно відповідальної поведінки

           Чи хочете ви стати «людиною, яка охороняє» — природу, себе, близьких, людство? Так? Тоді дотримуйтеся, на перший погляд, простих. навіть трохи наївних, але водночас мудрих порад, їх склали Марі-Клейтов і Кристофер Ендерлайни, які працюють у неурядовій екологічній групі в штаті Вашингтон (США). Зелений рух — це більше, ніж політична ідеологія. Це філософія повсякденного життя. Цей список порад для тих, хто має «зелений дух», а також для тих, хто хоче внести цей «дух» у буденне життя. Можливо, окремі правила викличуть у вас подив. Проте, я ознайомлю вас з усіма правилами, без скорочень, аби донести до кожного «зелений дух» у повному обсязі.

 1. Використовуй вторинний папір, скло, метал, утилізуй їх.
 2. Повторно використовуй моторне масло, будь обережним із небез­печними відходами та викидами автомобілів.
 3. Намагайся використовувати пелюшки з тканини.
 4. Повторно використовуй упаковку для яєць і паперові пакети.
 5. Не користуйся пінопластами.
 6. Не користуйся одноразовими стаканчиками, тарілками та іншим
  начинням.
 7. Використовуй полотняні рушники замість паперових серветок.
 8. Користуйся паперовими пакетами для утилізації жиру під час при­
  готування їжі.
 9. Віддай речі, якими не користуєшся, іншим.

10. Використовуй чистий бік аркуша паперу (оборотку) для різних дрібних
      записів та інших цілей.

11.Поміркуй, як краще утилізувати залишки їжі.

12.Використовуй для супів воду, у якій варилися овочі.

13.Відремонтуй поламану річ замість того, щоб її викинути.

14.Одягайся у зручний, добротний, функціональний одяг.
15. Купуй об'ємні упаковки або не запаковані товари.

16.Складай товари, придбані в магазині, в багаторазові контейнери, банки.

 1. Купуй продукти, що виросли на органічних добривах.
 2. Не вживай у їжу продукти, що готувалися за складними технологіями.

19.Вживай малокалорійні продукти.

 1. Перетворюй залишки їжі в компост і використовуй його на своїй
  присадибній ділянці.
 2. Вирощуй зелень у ящиках на кухонному вікні.
 3. Ставай до лав активістів колективних садів і городів.
 4. Підтримуй місцеві продовольчі кооперативи, товариства та господарства.
 5. З'ясуй, звідки привезені продукти і товари, які ти купуєш.
 6. Намагайся купувати продукти, вироблені або вирощені у твоїй місцевості.
 7. Для приготування їжі використовуй не алюмінієвий, а скляний або емальований посуд.
 8. Ставай до лав охоронців місцевих парків і навколишніх природних ландшафтів.
 9. Купуй на Новий рік тільки живу ялинку, тобто таку, яку потім можна висадити в ґрунт.
 10. Висаджуй дерева.
 11. Вивчай рослини і тварин свого краю, регіону.
 12. Вивчай свій найближчий річковий басейн і роби все можливе для його охорони.
 13. Виступай проти використання біля шляхів у твоєму районі дефоліантів.
 14. Користуйся нетоксичним милом і очищувачами, які розкладаються під дією мікроорганізмів.
 15. Використовуй тільки нетоксичний контроль за шкідниками рослин.
 16. Не купуй продуктів, що апробовані лише на тваринах.
 17. Зберігай небезпечні хімічні речовини у надійних, герметичних контейнерах.
 18. Використовуй для кранів і душу насадки, які не дають воді витікати.
 19. Не мийся під душем дуже довго — економ воду.
 20. Закручуй кран під час чищення зубів.
 21. Використовуй пристрої, що регулюють подання води в туалеті.
 22. Поцікався, куди скидають стічні води та сміття від твого дому.
 23. З'ясуй, звідки надходить енергія до твого дому.
 24. Підтримуй місцеві програми консервації природи.
 25. Частіше вивішуй одяг для провітрювання.
 26. Подумай про захист свого дому від примх погоди.
 27. З'ясуй, чи добра теплоізоляція в твоєму домі.
 28. Обігрівай своє житло раціонально, за допомогою відновлюваних видів енергії.
 29. Не використовуй зелені гілки для опалювання.
 30. Підтримуй довгострокові програми розвитку сонячної енергетики.

50. Не використовуй штучне освітлення, якщо можна обійтися без нього.

51.Вимикай обігрівальні прилади, якщо тебе влаштовує температура повітря в    домі.

  52. Намагайся знижувати рівень тепла свого житла, краще тепліше одягайся.

53. Купуй ефективні, не енергомісткі електроприлади.

54. Стеж за тим, щоб мотор твого автомобіля завжди був відрегульо­ваним.

55. Використовуй якісний бензин (без домішок свинцю) в автомобілі.

56. Намагайся частіше ходити пішки, їздити на велосипеді, користуйся

громадським транспортом.

57. Перш ніж їхати за покупками, зателефонуй і запитай про наявність товару,   зроби замовлення.

58. Користуйся тільки перезарядними батарейками.

59. Займаючись науковою роботою, будь відповідальним за її наукові наслідки. 60. Підтримуй добродійні ініціативи.

 1. Намагайся впливати на дітей, підлітків, прищеплюй їм екологічний тип мислення.
 2. Користуйся місцевими магазинами і кафе.         
 3. Контролюй їжу, яку вживають діти в місцевих школах і дитячих садках.
 4. Бери участь у розв'язанні проблем знедолених дітей.
 5. Організуй фонд підтримки нових членів у екологічному комітеті місце­вого самоврядування.
 6. Не кидай сміття, прибери його біля свого дому, вздовж дороги, якою їздиш.
 7. Спонсоруй розпродаж одягу «секонд хенд».
 8. Виявляй активність у реалізації проектів і заходів комітету
  самоврядування, громади, клубу за інтересами тощо.
 9. Організовуй або бери участь у спортивних змаганнях.
 10. Відповідай за погляди і цінності, які визнаєш.
 11. Бери участь у русі міст-побратимів, культурному обміні.
 12. Займайся самоосвітою, вивчай глобальні проблеми людства, проблеми
  країн, що розвиваються.
 13. Виявляй цікавість до культурних традицій і природних особливостей свого краю, міста, села.
 14. Бери участь у русі за стабільність і мир.
 15. Контролюй депутатів, яких обирав, доводь до них свої побажання.
 16. Будь активним виборцем, бери участь у міських мітингах.
 17. Голосуй за кандидатів із екологічним мисленням і екологічною
  програмою дій.
 18. Бери активну участь у шкільному житті своєї дитини.
 19. Заохочуй природні здібності та інтереси дитини.
 20. Ставай організатором або учасником місцевого розпродажу або обміну
  іграшок.
 21. Зберігай токсичні речовини подалі від дітей.
 22. Розвивай у своїх дітей екологічну свідомість.
 23. Не сприяй тому, щоб у твоєму домі з'являлися «жорстокі» іграшки для дітей.
 24. Будь уважним до побажань своєї дитини, допомагай здійснити її мрію.
 25. Будь щирим зі своїми друзями і колегами.
 26. Будь вдячним тому, хто тебе якісно обслуговує.
 27. Намагайся краще зрозуміти людей з іншими, ніж у тебе, поглядами та
  уявленнями.
 28. Свідомо стався до боротьби пригноблених людей, народів.
 29. Виступай проти расизму, дискримінації за ознакою статі.
 30. Працюй над зміцненням свого духу та духу інших людей.
 31. Будь донором, якщо твоя кров необхідна хворому.
 32. Знайди шляхи зменшення стресів у твоєму житті.
 33. Займайся профілактикою здорового способу життя.
 34. Більше рухайся, харчуйся помірно.
 35. Хай у твоєму житті буде більше гумору, усмішок, музики.
 36. Звертай увагу на склад ліків, які вживаєш.
 37. Виступай за регулювання народжуваності, плануй заздалегідь свою сім'ю.
 38. Вивчай прийоми надання першої медичної допомоги потерпілому.
 39. Знаходь час для ігор, відпочинку, походів на природу.
 1. Витрачай менше часу на телевізор, більше для творчості, читання.
 2. Частіше жартуй і будь веселим.

 

(За матеріалами журналу «Євразія». Екологічний моніторинг, № 4 (36), 1996р.)

 

 

11 січня 2013 року пройшло засідання методичного об'єднання.

 

 

Черга дня

 

1.Доповідь на тему: «Розвиток рефлексивних умінь учнів на уроках хімії».

                                              (Бойко І.А.)

     2.Консультація психолога на тему: «Організація психологічного супроводу».

                                                 (Постика А. А .)

3.Обговорення результатів контрольних робіт за І семестр.

 

4.Вивчення причин неуспішності учнів та шляхи їх подолання.

 

5.Обговорення результатів міських предметних олімпіад.

 

6. Розгляд календарних планів на ІІ семестр 2012-2013 н.р.

 

7.Огляд новинок педагогічної літератури.

 

 


 

 

12 березня відбувся семінар – практикум    для курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії,   за проблемою:

«Забезпечення навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках та у позакласній роботі в умовах реформування шкільної освіти»

Мета семінару - практикуму:

 • Підвищення якості проведення уроків хімії шляхом забезпечення навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках та у позакласній роботі
 • Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних дисциплін.

План проведення:

 1. Ознайомлення із планом роботи семінару.         

 Ціперко Т.В.,  методист КОІППО ім. В.Сухомлинського

2. Візитка школи.               Тиханська Т.І., директор закладу

3. Презентація роботи кафедри.                                   

   Ларіонова Т.І., голова шкільного МО вчителів хімії та біології

4. Відвідування відкритих уроків

   Урок хімії у 8-В класі

«Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома»                                                                         Бойко І.А., вчитель хімії

    Урок хімії у 9-А класі

«Узагальнення знань з теми «Спирти, карбонові кислоти». 

Дробаха Н.І., вчитель хімії

      5. Самоаналіз та аналіз відвіданих уроків.

      6. Позакласний захід «Радон: міфи і реальність»,     учні 11-А класу               Бойко І.А., вчитель хімії

      7. Виступ із питань «Забезпечення навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках і в позаурочний час» Бойко І.А., вчитель хімії

      8. Заключна частина. Підведення підсумків семінару.                                    Ціперко Т.В.,  методист КОІППО ім. В.Сухомлинського

 

 

Виступ директора школи Тиханської Т.І з візиткою школи

Виступ директора школи Тиханської Т.І. з візиткою школи.

 

 

 

Голова шмо Ларіонова Т.І.. Презентація кафедри учителів біології, хімії.

 

   

                                           Наші гості

 

 

Урок хімії в 8 – в класі. Учитель Бойко І.А.

Тема уроку: «Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі  та будовою атома.»

 

 

 

 

Урок хімії в 9 – а класі. Учитель Дробаха Н.А

Тема: «Узагальнення знань з теми «Спирти, карбонові кислоти»

 

 

       

Позакласний захід  з хімії

Тема. Радон: міфи і реальність. 11 - А клас.

 

    

Виступ із питань «Забезпечення навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках і в позаурочний час» . Бойко І.А., вчитель хімії

                

Підведення підсумків семінару.

Ціперко Т.В.,  методист КОІППО ім. В.Сухомлинського

 


1
2
3